SKYDDSOMBUD AGERAR

Bättre hjälmar på gång

Skyddsombud har vänt sig till Arbetsmiljöverket om högvaktens hjälmar som inte skyddar .

SÄKERHET. Beridna högvakten kommer att få en säkrare hjälm, uppger försvaret, sedan facket anmält hjälmfrågan till Arbetsmiljöverket och frågan uppmärksammats i medier.

Publicerad Uppdaterad

Den ceremoniella hjälmen som används har sett likadan ut i mer än 100 år och är mer av tjusig än skyddande karaktär. Skyddsombudet har anmält frågan till Arbetsmiljöverket.

Fakta: Beridna högvakten

Beriden vakttjänst är en tradition med rötter från 1700-talet.

De beridna vaktparaderna genomförs av Försvarsmakten, Livgardets Dragonmusikkår (LDK) och Livskvadronen från Livgardet.

Alla högvaktshästar ägs av stiftelsen Föreningen den Beridna högvakten.

I dag finns runt 75 hästar för högvaktstjänst i Kavallerikasernen.

Källa: Beridna högvakten

Förra året stegrade en häst efter att ha blivit skrämd av en geting och musikern föll av och tappade hjälmen.

"Vi har påbörjat ett arbete med att ta fram en ny paradhjälm som ger ett skydd vid ridning och samtidigt är användbar i paradtjänst. Dessutom ska vi ta fram ett ryggskydd eller en skyddsväst som kan bäras under paraduniformen", säger Livgardets chef, överste Stefan Nacksten, till Försvarsmaktens sajt.

Enligt Nacksten har han redan innan frågan uppmärksammades i medier fattat beslut om ett projekt om ökad ridsäkerhet. Men Livgardet kan inte på egen hand ändra paradutrustningen, utan det behöver göras tillsammans med Försvarsstaben. I väntan på Arbetsmiljöverkets beslut fortsätter paraderna som vanligt.

"Den beridna vaktparaden är cirka 300 år gammal och det finns ett stort värde i att bevara traditionen. Det finns ingen motsättning i att bevara traditionen och arbeta för en säker arbetsmiljö", säger Nacksten.