Hallå där

Avtalat tickar vidare

Hallå Niklas Hjert, Avtalat, har fyllt två år. Vad har ni åstadkommit?

Publicerad

Svenskt Näringsliv, LO och PTK bildade Avtalat för att samla information och tjänster kring kollektivavtalade försäkringar och pension på ett enda ställe.

Privatanställda med kollektivavtal har avtalsgruppsjukförsäkring, AGS, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, försäkring om avgångsbidrag, AGB, föräldrapenningtillägg, FPT, och tjänstegrupplivförsäkring, TGL, samt tjänstepension.

Niklas Hjert, hur går det?

– Bra, tack. Vi har gått från att vara totalt okända till att ha etablerat oss.

Har du siffror på det?

– Ja, ett exempel är väl att vi i fjol hade 42 000 deltagare i webbinarier om kollektivavtalade pensioner och försäkringar.

Men har ni blivit kända ute bland allmänheten?

– Vår undersökning visar att vi har en hjälpt kännedom på 30 procent i målgruppen.

Förklara vad ”hjälpt kännedom” är?

– Det är när man frågar: ”Känner du till Avtalat?” i stället för att fråga: ”Vet du var man kan hitta information om kollektivavtalade försäkringar?”

Och vilken är er målgrupp?

– I princip kan man säga att det är den vuxna befolkningen i privat sektor.

Har du fler siffror på vad ni gjort?

– I fjol utbildade vi omkring 500 nya försäkringsinformatörer inom LO-förbunden. De totalt 3 800 försäkringsinformatörerna hade 105 000 samtal om våra frågor i olika sammanhang. Ja, det är ju inte vår förtjänst, men vi utbildar dem och de berättar om försäkringarna och oss.

Hur har intresset varit för er sajt?

– I fjol hade vi 270 000 besök på webbplatsen.

Hur var det att starta från ett nolläge och ingen vet vad ni är?

– Vi arbetade i tre steg. Det första var att tala om att vi finns. Nästa steg blev att tala om att det här gör vi. Och nu är vi i fasen att tala om de olika försäkringarna.

Ni fick stort genomslag i medierna när ni i höstas skickade ut spellistor med låtar om döden och olyckor?

– Ja, vi måste göra något som sticker ut och väcker intresset hos dem som kanske inte är så mottagliga. Det var ett sätt att nå de yngre. Det kommer fler initiativ framgent.

Hur jobbar ni i övrigt med kommunikation för att bli mer kända?

– Vi jobbar mycket via parternas medlemsförbund och tar fram material åt dem. Dessutom har vi en långsiktig plan för vårt arbete med pr och marknadsföring. Vi har också lagt ner mycket arbete på vår webb så att man enkelt ska hitta till oss när man söker information.

Vad mer vill du lyfta fram?

– Vårt utvecklingsprojekt med Fora, Collectum och Alecta för att skapa ett enda inloggat läge för pensioner och försäkringar. För både arbetsgivare och anställda. Det är ett starkt önskemål från arbetsgivare om förenklad information och administration. De vill kunna rapportera på ett enda ställe. Det bygger vi ut successivt med målet att vara helt klara 2025.