Övriga Nyheter

”Utlandsfödda utsätts för rovjaktsmobbning”

ROVDJURSDRIFT. En person kan, enligt forskarna, bli ett hot mot en homogena gruppen genom att vara annorlunda. Foto: Mary Evans Picture / TT
ROVDJURSDRIFT. En person kan, enligt forskarna, bli ett hot mot en homogena gruppen genom att vara annorlunda. Foto: Mary Evans Picture / TT

Forskning visar att personer som är födda utomlands är mer utsatta för personrelaterad mobbning än svenskar på jobbet: – Man utsätts för det som vi kallar rovjaktsmobbning. Då kvittar det vad du gör, säger Michael Rosander, biträdande professor i psykologi.

Publicerad

Med rovdjursmobbning menas att den utsatta inte riktigt passar in i gruppen eller anses avvikande. En person kan bli ett hot mot en homogena gruppen genom att vara annorlunda och bli syndabock eller föremål för frustration.

– Det handlar helt enkelt om att man utsätts på grund av sin uppenbarelse, på grund av hur man ser ut. Det blev tydligt i studien att det är det här det handlar om, säger Michael Rosander, biträdande professor i psykologi vid institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet, i ett pressmeddelande.

Han forskar om vad som händer på arbetsplatser och hur olika organisatoriska faktorer påverkar individer, arbetsgrupper och organisationen som helhet. Studien, Workplace bullying of immigrants working in Sweden som publicerats i The International Journal of Human Resource Management, är gjord tillsammans med doktoranden Stefan Blomberg.

Enligt studien är risken för att bli mobbad på jobbet dubbelt så hög om man är född utomlands. För den som kommer från en kultur olik Sveriges är risken ännu högre. Mest utsatta för mobbning är personer födda i Asien.

– Våra resultat visar en ökad risk för mobbning för personer som arbetar i Sverige, men är födda i ett annat land. Resultaten visar också vikten av att ta itu med dessa frågor. Mobbning kan skada en person allvarligt, men också den arbetsplats där detta kan pågå, säger Michael Rosander.

Forskarna har studerat två sätt av mobbning: arbetsrelaterad mobbing och personrelaterad mobbing. Den första innebär att man utsätts för negativa handlingar kopplade till sina arbetsuppgifter medan den andra, personrelaterad mobbning, innebär att man utsätts för negativa handlingar kopplade till sin person. För den arbetsrelaterade mobbning fanns det inte någon ökad risk när forskarna jämförde svenskfödda och utrikes födda.

Så gjordes studien

Studien Workplace bullying of immigrants working in Sweden har finansierats av AFA Försäkring samt Forte och ingår i forskningsprojektet Whole som undersöker hur olika organisationsfaktorer kan kopplas till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Forskarna använde frågeformuläret Negative Acts Questionnaire-Revised (NAQ-R). De svarande fick skatta sin utsatthet för mobbing på jobbet i olika situationer på en femgradig skala. Totalt deltog 1856 personer som arbetade på en arbetsplats med 10 anställda eller fler. 229 av de svarande var födda utomlands. 

Dåliga arbetsförhållanden kan vara grogrund för mobbning och forskarna undersökte vissa arbetsrelaterade faktorer för att vara säkra på att respondenternas svar handlade om just mobbning och inte ett allmänt missnöje med arbetssituationen. Analysen visade att personerna inte arbetar på arbetsplatser med sämre arbetsmiljö, utan att har en ökad risk för utsatthet.