Övriga Nyheter

Sju faktorer för effektivt ledarskap under kristid

Amerikanska psykologförbundet APA har sammanfattat sju faktorer för effektivt ledarskap i kris. Här är stegen som skapar det. Foto: Jehyun Sung, Unsplash.
Amerikanska psykologförbundet APA har sammanfattat sju faktorer för effektivt ledarskap i kris. Här är stegen som skapar det. Foto: Jehyun Sung, Unsplash.

FORSKNING. Det amerikanska psykologförbundet APA har sammanfattat sju faktorer för effektivt ledarskap i kris. Ett starkt, lugnt och trovärdigt ledarskap är viktigare än någonsin. Här är stegen som skapar det.

Publicerad

1. Hantera stress

Människor söker sig till ledare som är lugna och genomtänkta i sina beslut och handlingar. Om ledare agerar väldigt känslosamt på grund av stressande händelser kan det öka stressen och ångesten hos medarbetarna. Ledare kan hantera sin egen stress genom att sakta ner och reflektera kring vad det är som skapar deras känslomässiga reaktioner. Pauser är a och o för att hinna komma ner i varv och hitta fokus igen.

2. Dela information med empati och optimism

Ledare behöver vara medkännande med medarbetarnas osäkerhet och rädsla. Speciellt om de ska kommunicera beslut som kan öka medarbetarnas stress, till exempel neddragningar. Medarbetarna behöver få känna hopp och en känsla av kontroll. En förlust av kontroll kan skapa hjälplöshetskänslor. Ledare behöver tydligt staka ut vägen mot en bättre framtid och visa hur medarbetarna kan bidra till den. Genom att få tydliga steg att ta kan stress och oro dämpas och hoppfullhet öka.

3. Bygg tillit med trovärdighet

Trovärdighet bygger på expertis och pålitlighet. När ledare visar att de förstår risker och ramar kring situationen byggs trovärdigheten. Samtidigt är det viktigt att ledare inser att de inte sitter på alla svar och att de om de inte vet svaren, litar på andra experter.

4. Var ärlig och transparent

Leverera nedslående nyheter tydligt, rakt och utan falska förhoppningar om att allt ändå kommer ordna sig. Ledare som inte delar alla fakta tappar snabbt i trovärdighet och den typen av ledarskap kan leda till mer panik och överreaktioner.

5. Kommunicera regelbundet

Goda ledare skapar en kommunikationsrutin som medarbetarna kan lita på. När kommunikationen avbryts är människor snabba till att tro att det värsta har hänt.

6. Skapa ett feedbackforum

Människor kommer att ha frågor och kommer att vilja lämna förslag. Ledare vinner tillit när de som de stöttar känner sig involverade och hörda. Ledare kan inte sa in och svara på all återkoppling men de kan skapa vettiga kanaler för frågor och förslag.

7. Var en förebild

När människor inte vet hur de ska bete sig så behöver de ledare att ta efter. Därför måste ledare bete sig så som de förväntar sig att andra gör. Ledare ska vara först med att leva upp till nya handlingsplaner som att ställa in resor och praktisera social distans. Människor gör som de ledare de respekterar.

Forskningen som de sju stegen bygger på:

Harms, P. D., Credé, M., Tynan, M., Leon, M., & Jeung, W. (2017). Leadership and stress: A meta-analytic review. The Leadership Quarterly, 28, 178-194.

Hunter, J., & Chaskalson, M. (2013). Making the Mindful Leader. The Wiley-Blackwell Handbook of the Psychology of Leadership, Change, and Organizational Development, 195-219.

CDC: Crisis Emergency and Risk Communication Manual

Judge, T. et al. (2002). Personality and Leadership. Journal of Applied Psychology, 87, 765-780.

Riggio, R. E., Chaleff, I., & Lipman-Blumen, J. (Eds.). (2008). The Warren Bennis signature series. The art of followership: How great followers create great leaders and organizations. Jossey-Bass.