Övriga Nyheter

”Nya ledare ska klara digitaliseringen”

Åsa Falkman, på konsultföretaget Hammer & Hanborg.
Åsa Falkman, på konsultföretaget Hammer & Hanborg.

Digitaliseringen kräver en ny organisationsform. Traditionell hierarki fungerar inte. Det anser majoriteten i en undersökning. Ändå är just den organisationsformen allra vanligast.

Publicerad

Allt förändras allt snabbare. Dock inte den hierarkiska strukturen i företag, där går det långsamt. När konsultföretaget Hammer & Hanborg gör sin årliga undersökning Kommunikatören svarar de flesta att de jobbar i toppstyrda organisationer med vattentäta skott mellan avdelningar och funktioner.

-De flesta av deltagarna tror att en nätverksorganisation skulle svara bättre mot de krav som den digitala omställningen ställer, säger Åsa Falkman, founding partner på konsultföretaget.

Nätverk är en organisationsform som bygger på samarbete. Du förväntas kunna samarbeta även utanför den egna organisationen, kanske till och med tillsammans med konkurrenter.

Det ställer nya krav på chefen.

-Du måste verkligen vara en riktig teambuilder. Du måste ha förmågan att se varje medarbetares potential och kunna identifiera och attrahera rätt talang, och du måste våga delegera ansvaret. 

Behovet av en ny ledarroll gäller ingalunda bara Sverige, vilket bekräftas av konsultfirmans partnerföretag som jobbar globalt, berättar Åsa Falkman.

-En som bara ser till sig själv blir inte långvarig.

Bara 65 procent av de svarande i undersökningen uppger att de har den kunskap som behövs för att möta digitaliseringens krav på förändring. Femton procent är helt säkra på att de saknar nödvändig kunskap och vet inte heller alltid vad det är för kunskap de inte har, tjugo procent är osäkra.

Osäkerheten ökar med stigande ålder och är högre också bland dem som inte har bytt uppdrag under det senaste året.

Många skriver i kommentarer att hr, human resources, kommer att bli allt viktigare i takt med att kultur och värderingar blir det. Flera tror att även beteendevetare kommer att behövas i större utsträckning i och med den digitala utvecklingen.

Både chefer och medarbetare i undersökningen

70 procent av deltagarna i undersökningen arbetar inom den privata sektorn, 25 procent inom den offentliga sektorn och 7 procent i den ideella.

30 procent arbetar i en stor organisation med fler än 1 000 anställda, 17 procent i en organisation med upp till tio anställda.

30 procent är chefer, 60 procent av dem sitter i ledningsgruppen i sin organisation.