Nyhetsbrev Compost

Paus tillsammans gör alla klokare

Gemensamma pauser gör det möjligt att lösa problem tillsammans. Dessutom lär man känna sina kolleger och får koll på deras kompetens och kunskaper. Foto: Zero Creatives/Corbis
Gemensamma pauser gör det möjligt att lösa problem tillsammans. Dessutom lär man känna sina kolleger och får koll på deras kompetens och kunskaper. Foto: Zero Creatives/Corbis

Effektivitet. Vi har blivit sämre på att ta rast. Men pausen är viktig – både för att må bra på jobbet och för att arbeta så effektivt som möjligt, säger Helge Hvid, professor vid Roskildeuniversitetet i Danmark.

Publicerad

Professor Helge Hvid tror att vi har blivit sämre på att pausa i och med att arbetstempot stiger.

– Men också för att arbetet pågår i mer flexibla former, där man i högre grad väljer sitt eget arbetstempo. Man samlas helt enkelt inte tillsammans vid bestämda tidpunkter som man gjorde förr, säger han.

Det finns flera rapporter om pausernas ­positiva inverkan på arbetet. Enligt den engelska studien Rest Breaks and Accident Risk är olycksrisken fördubblad ungefär två timmar efter den senaste rasten, jämfört med precis efter.

– En paus har flera positiva funktioner. För det första är det möjligt att pausa för att lösa problem tillsammans. Och det som är ännu viktigare är att man lär känna sina kolleger och får en relation till dem.

Enligt en undersökning av livsmedelsjätten Nestlé dricker 82 procent av svenskarna kaffe under arbetstid. Samma undersökning visar att kaffet allt oftare dricks vid skrivbordet, inte tillsammans med kollegerna.

Men att inte pausa i sällskap av andra kostar snarare tid än sparar, anser Helge Hvid.

– Man kan säga att det är produktivt att pausa, eftersom man får gladare och effektivare medarbetare som tar hjälp av varandra. Om pauserna uteblir så blir mötena mellan de anställda färre och den enskilda medarbetaren mer isolerad. Man får inte heller någon kunskap om andras kompetenser.

Bästa tiden på dagen för en paus är på förmiddagen, enligt en ny studie som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Applied Psychology. Forskarna på Baylor University i Texas har studerat 95 anställda i åldrarna 22 till 67 år. Studien visar att de som tar en paus på förmiddagen får mindre ont i huvudet och ryggen och färre problem med torra och trötta ögon. De trivs dessutom bättre på jobbet.

Vad man gör under pausen är lika viktigt som när den tas, enligt Helge Hvid.

– Det måste finnas möjlighet till informellt snack. En mycket god idé är att ha någon kul tradition eller utmaning så att det alltid finns en anledning att ta paus.

Sund pauskultur enligt Helge Hvid

Enligt arbetstidslagen ska en arbetstagare ha en rast senast efter fem timmars arbete. Lagen reglerar inte hur lång rasten ska vara, men minst trettio minuter, enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer.

Rast innebär att du inte står till arbetsgivarens förfogande och har rätt att lämna arbetsplatsen, stänga av telefonen och inte vara tillgänglig. Rasten räknas inte in i den betalda arbetstiden. Raster kan i undantagsfall bytas ut mot måltidsuppehåll vid arbetsplatsen. Måltidsuppehåll ingår i arbetstiden, till skillnad från raster.

Du har också rätt till kortare avbrott från arbetet – pauser. Du har inte automatisk rätt att lämna arbetsplatsen och avbrotten räknas inte in i den betalda arbetstiden. Omfattningen är inte reglerad i lagen, bara arbetsgivarens skyldighet att organisera arbetet så att arbetstagaren kan ta de pauser som behövs.

Det finns särskilda regler för pauser för yrkesförare. De innebär bland annat att arbetet aldrig får pågå längre än sex timmar i sträck.

Källa: Unionen, arbetsmiljoupplysningen.se

Skapa mötesplatser bortom skrivborden. En soffa vid kaffemaskinen eller en trevlig miljö vid skrivaren.

Anpassa pausen efter verksamheten. Vissa behöver röra på sig, andra sakta ner. Det är viktigt att pausen anpassas efter hur resten av arbetsdagen ser ut.

Hitta rytmen. Hur långa pauserna ska vara och när de hålls måste passa ihop med arbetet. Kanske är det skönast att pausa på bestämda tider eller inför nästa uppgift.

Stäng av omvärlden. Ta en paus även från mejl och mobiltelefoner.

Chefen ska visa vägen. Det är viktigt att de som leder teamet håller fast vid att pauser ska tas.

Blanda svåra och lätta arbetsuppgifter. Lättare arbetsuppgifter kan fungera som en paus från de tyngre.

Pausa hemma. Ibland tar man arbetet med sig hem. Begränsa arbetstiden hemma och sätt upp tydliga mål, så att du hinner koppla av.