Övriga Nyheter

Psykologen: Positivt att tänka negativt

Frida Hallgren, forskare och psykolog. Foto: Elsa Frizell

ATTITYD. Vi behöver komma bort från det positiva tänkandets tyranni. Det leder till ett oempatiskt förhållningssätt och till att risker förbises.Ha negativ brainstorming på jobbet, råder psykologen och forskaren i praktisk filosofi, Ida Hallgren.

Publicerad

Det är en väldigt snäv norm kring att vara positiv. Och konstigt är det inte, det känns ju så bra att vara positiv. Dessutom har det positiva tänkandet gjort sig helt immunt mot kritik. Man har bara inte tänkt tillräckligt positivt om man har något emot det positiva tänkandet.

Orden är Ida Hallgrens. Hon är en av dem som på senare tid har ifrågasatt det positiva tänkandet. Böcker som Gilla läget: Hur allt gick åt helvete med positivt tänkande av Barbara Ehren­reich, och Svend Brinkmans Stå fast: Våga vår tids utvecklingstvång är andra röster.

Vad menar du med negativt tänkande?

– Att tänka om det negativa. Att ha ett förhållningssätt till det som upplevs negativt och som känns lite obehagligt. Att kunna gå in i det och se om det finns någon information och om det är något att ta på allvar eller inte. Inte att fastna i tankeloopar eller bara tänka analytiskt kallt, utan att förhålla sig till det känslomässiga och medvetet reflektera kring den informationen.

Vilka faror ser du med det positiva tänkandet?

– När allt är en möjlighet, när det inte finns några problem och inget kan gå fel är det lätt att man missar varningssignaler när något är på väg att hända och man borde reagera annorlunda. Finns det ett problem eller något har gått fel är den känslomässiga informationen ett obehag, och per definition känns det negativt att stanna upp i det. Det här kan även leda till att man inte vill lyssna på dem som kommer med negativa tankar.

– Till exempel ger självhjälpsböcker sådana instruktioner: Rensa bekantskapskretsen på negativa tänkare och energitjuvar, försök undvika allt som känns obehagligt. I stället borde man försöka att se, vad väcker det i mig? Hur får jag förhålla mig till det, ligger det något i det? Om inte, varför behöver jag då påverkas så mycket av det?

Finns det inte energitjuvar då?

– Jag tänker då att vissa av personerna är frustrerade och har mycket att säga, men eftersom det inte finns någon plats att fånga upp kritik blir det som bubblar upp en återhållen ”vad var det jag sa-attityd?”. Om man i stället har en negativ brainstorming, där man får prata om de här sakerna, så kan man undvika att det är dåligt att vara negativ, att den personen skulle vara lite sämre som kommer med bråkiga budskap.

Ida Hallgren hävdar att en större acceptans mot det negativa tänkandet skulle lösa fler problem, leda till bättre beslut och att allas kompetens bättre skulle tas tillvara. Dessutom skulle det ge mindre stress. Hon tar omorganisation på en arbetsplats som exempel.

– Många chefer försöker lugna genom att säga, ”Det är ingen fara, det kommer att gå bra, det ordnar sig”. I stället för att säga: ”Nu kommer det att bli svårt och stressigt ett tag. Hur ska vi förbereda oss för att folk inte ska gå i väggen? Vilka problem och risker kan uppstå?” Normen är att man gör gott med att lugna och lyfta hoppet men det kan snarare bli en björntjänst.

Problem som ligger där och skaver och som man inte tar tag i försvinner inte. Det här är ett av det positiva tänkandets stora problem, anser Ida Hallgren. Man kan inte tänka bort problem. Om man medvetet försöker låta bli att tänka saker blir de mer laddade och tar mer plats i det undermedvetna.

– I stället för att lyfta det, lufta det och se om man behöver göra något åt det. Och sedan släppa det.

Det finns ju studier som säger att man genom att le och skratta kan lura hjärnan att vara glad?

– Kortsiktigt kan man göra det, men försök att göra det dygnet runt alla veckans dagar, det funkar inte i längden.

Finns det inte risk att negativt tänkande blir destruktivt?

– Jag vet inte om det är mer så än i positivt tänkande. Det finns extremt destruktiva effekter av det positiva tänkandet. Många personer känner sig väldigt misslyckade för att de inte lyckas leva upp till de positiva idealen. Och se på bankkraschen i USA 2008. Anställda som påpekade att det inte skulle gå så bra fick sparken. För att kunna fatta visa beslut behöver vi kunna ta in hela verkligheten och det är något det positiva tänkandet inte gör.

Lägger man inte en massa energi på att oroa sig i onödan om man tänker negativt?

– En viktig aspekt är att vi människor är väldigt olika och att vi oroar oss olika mycket. Om en person oroar sig mycket, låt hen ha den strategin ifred. Det blir en översittargrej att säga att det bara är att välja att vara lycklig varje dag.

Ida Hallgren tycker att människor blir skuldbelagda i den norm som finns i väst i dag. Att det är ens eget fel om man inte är glad, lycklig och lyckad. För man är sin egen lyckas smed..

”Om en person oroar sig mycket, låt hen ha den strategin ifred.”