Övriga Nyheter

Författaren: Det finns ingen metod för att behandla psykopati

Christina Davidsson.

KOMMENTAR. Syftet med boken ”Har du en psykopat på jobbet?” är att sprida kunskap om de arbetsmiljöproblem och ekonomiska skador som psykopater orsakar på sina arbetsplatser.

Publicerad

Jag ser det som ett klokt drag att publicera artiklar i branschtidningar inom detta område, eftersom okunskapen bland berörda parter verkar vara stor.

Läs också:

Psykopati är en allvarlig form av personlighetsstörning. Den kan dock variera i grad och omfattning och diagnos ställs av psykiatriker. Naturligtvis kan en enskild artikel inte i detalj beskriva ett så komplext ämne eller redogöra för anställningsförfaranden i varje enskild bransch respektive befattning. Varken boken eller artikeln är heller ett diagnosinstrument utan en vägledning för arbetstagare, hr-chefer, fackombud osv, som trots allt måste hantera psykopater på arbetsplatserna.

Min bedömning är att ökad kunskap kan ge drabbade individer och verksamheter bättre verktyg att både identifiera och lösa eller i vart fall minska skadeverkningarna av psykopatrelaterade problem innan de blir alltför infekterade. Sopas de under mattan skapas en grogrund för missnöje och frustration som i sin tur skapar polarisering, chefsförakt och minskad tillit, vilket bidrar till att generera sjukskrivningar, kompetensflykt etc.

I dagsläget finns tyvärr inga kända mediciner eller metoder för att behandla psykopati. Det är dessvärre inte en fråga om uppfostran och träning i självbehärskning, som kan vara till hjälp för mildare typer av personlighetsstörningar. Också här är det min bedömning att ökad kunskap kan bidra till ökad tolerans och förståelse för att vi människor arbetar efter olika förutsättningar.

Slutligen önskar jag att vetenskapen kan lösa gåtan med psykopati inom överskådlig tid, då detta ju sannolikt inte är något nytt fenomen.

Christina Davisson,
författare och mentala tränare