Övriga Nyheter

Företaget som lyfter vikten av att misslyckas

Pär Skoglund Finquist, utbildnings- och utvecklingschef på läke­medels­bo­laget Roche. Foto: Elsa Frizell

Hur ska man kunna sprida en innovationskultur i ett helt företag som verkar i en verksamhet som är, och behöver vara, väldigt reglerad? En ”failure day” blev startskottet för att sätta strålkastarljuset på vikten av att dela med sig av misstag.

Publicerad

Läkemedelsbolaget Roche forskar fram nya läke­medel och utvecklar metoder för diagnostik. I Sverige är bolaget representerat av Roche AB inom läke­medel och Roche Diagnostics inom diagnostik. I Sverige är bolagens uppgift att få ut läkemedlen och diagnostik till den svenska vården. Det är en hårt reglerad verksamhet där patientens säkerhet aldrig får riskeras.

För fyra år sedan startade Pär Skog­lund Finquist, utbildnings- och ­utvecklingschef på Roche AB, ett innovations- och kreativitetsprojekt. Det var i samband med det som tankar kring vikten av att våga dela misslyckanden föddes, som ett sätt för organisationen att lära.

– Synen på misslyckande i en organisation har en enorm betydelse för innovation. Den som blir bäst att lära från misstag kommer att få en konkurrensfördel. För oss på svenska Roche handlar innovation om att snabbare få ut läkemedel till patient och bli duktigare på att berätta vilka som ska använda läkemedlet, säger Pär Skoglund Finquist.

En dag för att lyfta misslyckanden, en ”failure day”, planerades till den fredagen den 13 oktober förra hösten, samma dag som World Failure Day firades på olika platser runt om i världen. Dagen förbereddes genom att en undersökning gjordes på ett representativt urval av medarbetarna. Med hjälp av en konsult intervjuades elva medarbetare, hur de ser på misslyckanden och hur företaget skulle tjäna på att dela misslyckanden mer. Undersökningens tydligaste fynd var att man bara vågar vara så modig och dela sina misstag som närmaste chef gör.

Under ”failure day” var det därför viktigt att cheferna var där, och dagen inleddes med att den medicinska direktören berättade om misstag hon gjort och vad hon lärt sig av dem.

– Vi sa att detta var ett experiment och att vi som ledde dagen var nervösa. Vi gick också igenom en hel del teorier, att det till exempel inte är konstigt att man är rädd för att dela med sig av sina misstag, eftersom hela det mänskliga hotsystemet sätter i gång. Hot och fel blir samma sak för oss, säger Pär Skoglund Finquist.

Sedan innovationsprojektet startade för fyra år sedan tycker många att de blivit mer öppna för att testa olika idéer. Pär Skoglund Finquist ser ”failure day” som ett statement i organisationen.

– Om man väljer att sätta spotlight på något som är viktigt, så vet vi att det kommer att bli förändringar, men inte exakt hur det kommer att bli.