Övriga Nyheter

Ät dig till bättre ledarskap! 5 tips till chefen

Karriärexperten och författaren Charlotte Hågård.

Karriärexperten Charlotte Hågård ger fem konkreta råd på hur du klarar medarbetarlunchen bäst.

Publicerad

1. Tänk igenom vilket syfte en lunch har? Ska ni bolla idéer ­eller lära känna ­varandra?

2. Var tydlig med vem som ska betala lunchen. Om den är mer informell är det kanske lämpligt att var och en betalar för sig, men är det en jobblunch kan du som chef betala.

3. Ha som en strategi att gå ut och äta lunch med var och en i personalen då och då. Inte bara med en eller några. Tänk igenom hur ­grupp­dynamiken då påverkas.

4. Var medveten om att du är i en ­maktposition och att de anställda kanske inte kan koppla av på samma sätt när du är med.

5. Arrangera en ­grupplunch då och då där du betalar.

Hårda bud om lunch och rast

• Raster får bytas ut mot måltidsuppehåll om det är nödvändigt med ­hänsyn till arbets­förhållandena eller med ­hänsyn till sjukdomsfall eller annan händelse som inte har kunnat ­förutses av arbetsgivaren. Sådana måltidsuppehåll räknas in i arbetstiden.

• Arbetsgivaren ska ordna arbetet så att arbets­tagarna kan ta de pauser som behövs utöver rasterna.

• Om arbetsförhållandena kräver det, får i stället särskilda arbetspauser läggas ut. Arbetsgivaren ska i så fall på förhand ange arbetspausernas längd och förläggning så noga som omständigheterna medger. Pauser räknas in i arbetstiden.

• Det finns ofta regler i ­kollektivavtalen om ­raster, pauser och måltids­uppehåll.

Källor: Arbetstidslagen, LO