Språksvårigheter hot mot säkerhet på bygget

2017-04-18 00:00 News Pilot  

EXPERTFRÅGA. På vår arbetsplats, ett bygge, har vi arbetare från hela världen som jobbar. Det leder hela tiden till språkförbistringar. Som skyddsombud funderar jag på vad det innebär för säkerheten när många inte förstår svenska och en del inte heller engelska. Vad kan vi kräva av arbetsgivaren?

Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet.

– Arbetsgivarna ska fortlöpande göra risk­bedömningar och anpassa arbetet. På ett bygge kan missförstånd på grund av språksvårigheter få katastrofala konsekvenser. Arbetsgivaren är också skyldig att ge en introduktion. Arbetstagarna har rätt att få veta riskerna och hur de ska undvikas.

– Arbetsgivaren ska också kontrollera medarbetarnas utbildning, i det kan även deras språkkunskaper ingå. I AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete rekommenderas att arbetsmiljöplanen också ska finnas på engelska och i vissa fall även på andra språk.

Glenn Bergenstoff, regionalt skyddsombud på IF Metall Borås.

– Jag förstår om det kan ställa till det för er. Arbetsgivaren har en skyldighet att förvissa sig om att alla har förstått vilka regler som gäller. Detta kan vara särskilt viktigt på en arbetsplats med flera olika nationaliteter. På en byggarbetsplats ska det finnas en utsedd byggarbetsmiljösamordnare, som ska se till att arbetstagarna får information och instruktioner som är begripliga (se AFS 1999:3 Byggnads & anläggningsarbete). Om du inte når framgång i diskussionerna med din arbetsgivare, vänd dig till ett regionalt skyddsombud.

Rickard Lindberg, arbetsmiljöexpert på Trä- & Möbelföretagen och Grafiska Företagen.

– Ordnings- och säker­hetsregler ska vara begripliga för de arbets­tagare som de riktar sig till. Den arbetsmiljö­plan som lämnas av BAS-U kan behöva översättas i tillämpliga delar. För dem som inte förstår svenska eller engelska ska det finnas en arbetsledare som talar deras inhemska språk. Arbetsgivaren har ett ansvar att ombesörja så att alla arbetstagare förstår instruktionerna, och då behöver det anpassas efter individen. Om du som skyddsombud ser att säkerheten brister, ta upp det med din arbetsgivare, som i sin tur tar upp det under byggmötet. Säkerheten är viktig och den ska vi inte göra avkall på.

News Pilot

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö