Hur kan jag som skyddsombud hjälpa en psykiskt utmattad?

2016-10-17 00:00  

EXPERTFRÅGA. Hur jobbar man med psykisk utmattning som skyddsombud, både när det gäller förebyggande arbete och efter att en person gått in i väggen? Vilka krav kan jag ställa på arbetsgivaren?

Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet:

– Skyddsombudens uppdrag är främst förebyggande. De ska tänka på hela kollektivet och delta då arbetsgivaren ändrar arbetsorganisationen (6 kap. 4§ arbetsmiljölagen, AML). Fler arbetsuppgifter utan att gamla tas bort kan leda till ohälsa. Skyddsombuden ska också delta när arbetsgivaren upprättar handlingsplaner och påverka rutiner för hur tillgängliga arbetstagarna ska vara utanför arbetstid. Märker skyddsombuden att några håller på att gå in i väggen kan de begära en undersökning eller åtgärd (6 kap. 6a§ AML) av arbetsgivaren. Skyddsombuden kan stötta enskilda genom att delta i ett rehabiliteringsärende. Blir det aktuellt med en omplacering eller uppsägning träder den fackliga organisationen in.

Glenn Bergenstoff, regionalt skyddsombud på IF Metall Borås:

– Det är viktigt att ha en bra beredskap och en mogen organisation, som är rustad att ta sig an den beskrivna händelsen. Mitt förslag är att tillsammans med företagshälsovården eller annan expertis bygga upp organisationen med kunskap och rutiner och handlingsplaner för hur man ska agera. Psykosociala problem kan vara komplexa. Patentlösningar finns sällan. Ett mindre företag kan med fördel ta kontakt med ett regionalt skyddsombud, som kan hjälpa med såväl kunskap som kontakter.

Rickard Lindberg, arbetsmiljöexpert på Trä- och möbelföretagen och Grafiska företagen.

– Psykiska ohälsa, oftast orsakad av stress, är i dag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Det är alltid svårt att härleda grunden till utmattning, då den kan orsakas av både jobb och privatliv. I arbetsgivarens förebyggande arbete är det viktigt att ni tillsammans tar reda på om det finns några organisatoriska åtgärder som kan förbättra arbetsmiljön. Detta kan ske genom exempelvis enkätundersökningar.

– Den sjukskrivna måste medverka aktivt för att rehabiliteringen ska bli framgångs­rik. Försäkringskassan bör också ta sitt an­svar tillsammans med arbets­givaren och hålla kontakt med den sjukskrivna samt upprätta en plan för återgång till arbetet. Stöd från kolleger kan också hjälpa.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö