Fråga Experten

Ska jag lägga skyddsstopp för ett trasigt nödstopp?

Rickard Lindberg Foto: Peter Knutson
Glenn Bergenstoff
Maria Steinberg

EXPERTFRÅGA. Häromdagen upptäckte jag ett trasigt nödstopp på min arbetsplats. Det visade sig att en tekniker lämnat det så utan att informera om att det var trasigt. Borde jag som skyddsombud lägga ett skyddsstopp på en gång eller hur ska jag tänka?

Rickard Lindberg, arbetsmiljöexpert på Trä- & Möbelföretagen och Grafiska Företagen:

– En maskin, som är behäftad med fel och inte uppfyller gällande krav på säkerhet, ska inte användas. Du ska underrätta arbetsgivaren om bristerna. Arbetsgivaren har ett ansvar för att åtgärda maskinen eller ta den ur bruk tills de är åtgärdade. Skyldigheten att underrätta arbetsgivaren gäller för alla arbetstagare. Om bristerna inte åtgärdas och du bedömer att det är en fara för liv och hälsa, så lägg ett skyddsombudsstopp. Se även över era rutiner kring underhåll och reparationer samt kontroll vid idrifttagning. Nödstopp bör testas regelbundet. Teknikerns rutiner behöver också ses över eftersom denne lämnar ett nödstopp ur funktion och utan åtgärd.

Glenn Bergenstoff, regionalt skyddsombud på IF Metall Borås:

– Ta kontakt med din chef omgående, och informera denne om situationen. Gå till maskinen det gäller tillsammans, så att ni får en gemensam bild. En bra chef inser då att den måste agera och stanna maskinen tills en lämplig lösning är vidtagen.

– Ett tips är att alltid informera en chef om situationen. Det vanligaste är då att de vidtar åtgärder. Men om så inte är fallet kan du alltid göra ett skyddsombudsstopp. Men se till att du gör det skriftligt och tydligt. Ta gärna kontakt med till exempel din fackliga organisation och se om du kan få stöd och kanske en utbildning i skyddsom­buds­rätt.

Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet:

– Huvudregeln är att om det finns tid så ska skyddsombudet alltid kontakta sin närmaste arbetsledare innan ett stopp meddelas. Informera om det trasiga nödstoppet. Arbetsledaren kan då besluta att arbetet ska avbrytas. Om denne inte avbryter arbetet, har du som skydds­ombud rätt att göra det. Detta om det trasiga nödstoppet innebär omedelbar och allvarlig fara för dina kamraters liv eller hälsa eller om det finns regler som säger att det ska finnas ett nödstopp på en viss maskin eller om arbetet är ett ensamarbete. Min uppfattning är att trasiga nödstopp innebär en allvarlig risk för att skada sig och i de flesta fall uppfyller något av kraven för ett skyddsombudsstopp.