Fråga Experten

Vilka regler gäller när man staplar pallar med gods?

Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet. Foto: Jessica Gow/TT
Rikard Lindberg, arbetsmiljöexpert på Trä- & Möbelföretagen och Grafiska Företagen. Foto: Jessica Gow/TT
Said Andersson, tidigare regionalt arbetsmiljöombud och ombudsman på Unionen, arbetat med nätverk och utbildningar inom arbetsmiljö. Foto: Adam Ihse/ TT

EXPERTFRÅGAN. Som miljö- och kvalitetschef på ett större företag undrar jag om det finns några generella regler för att stapla flera pallar med gods på varandra. Hur ska vi tänka för att det ska vara så säkert som möjligt för våra medarbetare? Jag har försökt hitta information, men inte lyckats.

Said Andersson, tidigare regionalt arbetsmiljöombud och ombudsman på Unionen, arbetat med nätverk och utbildningar inom arbetsmiljö:

– Det är inte att rekommendera att stapla pallar med gods på varandra. Anskaffa ordentliga pallställ, som är förankrade på ett säkert sätt och har påkörningsskydd där det finns risk för påkörning av truck. Ta kontakt med ett företag som säljer och installerar pallställ och som kan garantera att de installerar dem enligt reglerna i Arbetsmiljöverkets föreskrift Afs 2020:1 paragraf 25, 48, 49, 50 och 153. Efter att pallställ är installerade, genomför en riskbedömning av dem.  Arbetsgivaren ska enligt föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete förebygga eventuella risker i arbetsmiljön. Detta ska göras regelbundet. Använd till exempel Prevents broschyr "Säkert truckarbete” som underlag.  Använd också EUR-pallar, som är standardiserade utifrån en viss storlek och för att klara en viss vikt.

Maria Steinberg docent i arbetsmiljörätt:

– Riskerna med att stapla flera pallar med gods på varandra är flera. Det finns risk för belastningarskador, risk för att de som arbetar med det kan få klämskador. I syfte att förebygga dessa risker finns det föreskrifter. De som gäller är Belastningsergonomi, Afs 2012:2, reglerna om Skydd mot skada genom ras, Afs 1981:15, Arbetsplatsens utformning med nya regler som trädde i kraft den 1 januari 2021. De gäller pallställ och lagersäkerhet. Fortfarande gäller Användning av arbetsutrustning, bilaga A.3.2., Afs 2006:4. Man kan också kontakta  Arbetsmiljöverkets informationsavdelning och branschorganisation för att få mer exakt information. 

Rikard Lindberg, arbetsmiljöexpert på Trä- & Möbelföretagen och Grafiska Företagen:

–Jag kan inte se att det finns några särskilda regler som anger ett maxantal som svar på din fråga. Det är sällan regelverket är så detaljerat som man önskar. Du kommer behöva göra en riskbedömning, som du själv är inne på, samt ta fram nödvändiga instruktioner och rutiner för ert arbete. Vid mer komplicerad hantering av staplade pallar med gods kan du behöva utföra hållfasthetsberäkningar för att vara säker. Undersök sakfrågan ordentligt eftersom konsekvensen i samband med ett ras kan vara förödande och leda till svåra olyckor, så chansa inte. Samverka gärna med ert skyddsombud. Eventuellt kan även er branschorganisation ha vägledande material kring stapelbar pall med gods och dess hantering.