Tidningen

Forskare: Begränsa antalet utförare av hemtjänst

Trots tidsbrist och stress rapporterade en hög andel av hemtjänstpersonalen att de trivdes med sitt arbete. De lyfter fram att deras arbete fick sin belöning när brukarna var nöjda. Gunilla Edlund jobbar på hemtjänsten och hjälper Magda Wendt. De var inte med i den nya studien. Foto: Malin Hoelstad
Trots tidsbrist och stress rapporterade en hög andel av hemtjänstpersonalen att de trivdes med sitt arbete. De lyfter fram att deras arbete fick sin belöning när brukarna var nöjda. Gunilla Edlund jobbar på hemtjänsten och hjälper Magda Wendt. De var inte med i den nya studien. Foto: Malin Hoelstad
Mikael Forsman är professor i ergonomi och verksam vid både Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan. Foto: Adam Fredholm
Mikael Forsman är professor i ergonomi och verksam vid både Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan. Foto: Adam Fredholm
Ingela Målqvist, forskningsassistent vid Centrum för miljö- och arbetsmiljömedicin i Stockholm har arbetat med studien och hållit i träffarna med företrädare för bland andra arbetsmarknadens parter
Ingela Målqvist, forskningsassistent vid Centrum för miljö- och arbetsmiljömedicin i Stockholm har arbetat med studien och hållit i träffarna med företrädare för bland andra arbetsmarknadens parter

En tredjedel av hemtjänstpersonalen anser att tiden inte räcker till för de uppgifter brukarna har beviljats. Nu rekommenderar forskare i en ny rapport att hemtjänsten organiseras om. 

Publicerad

Färre utförare, högre bemanning, ett rättvisare system för ersättning och mer korrekta biståndsbedömningar. Detta skulle minska stressen och den arbetsrelaterade ohälsan hos hemtjänstpersonalen, enligt forskarna bakom slutrapporten Hemtjänstpersonalens arbetsförhållanden som blev klar i höstas. Rapporten är finansierad av partsägda Afa Försäkring och är en undersökning av hemtjänstpersonal i Stockholm mellan åren 2017 och 2019. 

Läs hela artikeln

Prenumerera på Arbetarskydd Digital


Tillgång till alla låsta artiklar, våra premiumnyhetsbrev,
e-tidningen på webben eller i appen. Ett år för 3 995 kr (ex moms).
Förnyas automatiskt. Avsluta enkelt.


Fortsätt →