Nyhetsarkiv

12 miljoner i ersättning

Tre av sju prejudikat om försäkringsrätt har drivits av LO-TCO Rättsskydd.

Över 35 år efter arbetsolyckan tilldelas mannen mångmiljonbelopp retroaktivt sedan LO-TCO Rättsskydd drivit fallet.

Publicerad

En medlem i Sveriges Ingenjörer får cirka 12 miljoner kronor i retroaktiv livränta. Orsaken till att livräntan uteblev är felaktiga besked om omprövning från försäkringsbolaget.

Det finns flera skäl till att summan blir så hög. Mannen var relativt högavlönad. Det har gått lång tid sedan han skadades. Dröjsmålsränta ingår på grund av att försäkringsbolaget gett felaktigt besked.

Mannen skadades allvarligt i en arbetsplatsolycka på åttiotalet. Han fick då rätt till livränta från Försäkringskassan, men avslag från AFA Trygg. Efter ett par år insåg mannen att livräntan inte täckte bortfallet i inkomst och ansökte om omprövning av AFA försäkringars beslut. Beskedet blev då att han inte hade rätt till omprövning.

Sveriges Ingenjörer gav nyligen LO-TCO Rättsskydd i uppdrag att dra mannens sak. Ulf Lejonklou har drivit ärendet:

- Beskedet från försäkringsbolaget var felaktigt. Det har gått många år sedan skadan, som var mycket allvarlig. Det är några förklaringar till den höga summan.

Ulf Lejonklou pekar på att många inte tänker på att löneglidning över åren ger rätt till en omprövning av livränta. Det gäller då livränta som beräknas enligt skadeståndsrättsliga principer. Livränta från Försäkringskassan ingår inte.

- Nästan alla branscher har ju löneglidning. Men alldeles för få medlemmar vänder sig till oss för att få hjälp. Det vet inte om att de har rätt till bättre ersättning. Det gäller även förbunden.

- VI vill verkligen få ut information om det här så medlemmarna förstår att de ska begära juridisk hjälp med omprövning. Inte minst är det viktigt eftersom preskriptionstider gäller i vissa försäkringar, till exempel när det handlar om trafikskador.

LO-TCO Rättsskydd driver ju ärenden om arbetsskador. Samma regel gäller förstås  även till exempel människor som fått livränta efter skador i trafiken.

- Det finns sju prejudikat enligt skadeståndslagen efter utslag från Högsta domstolen vad gäller omprövningsrätten. Tre av dem gäller fall som rättsskyddet drivit, säger Ulf Lejonklou.

De tre prejudikaten som LO-TCO Rättsskydd medverkat till är:

  • Ackumulerad löneglidning ger rätt till omprövning. Genom den domen fick väsentligt fler rätt till omprövning av sin skada än vad praxis tidigare medgav. (NJA 2008, S 1217)
  • Vid en omprövning av rätten till ersättning efter en truckolycka konstaterades att orsakssambandet mellan en olycka och personskadan inte får omprövas när man begär omprövning av livränta som redan beviljats. (NJA 2020 s. 159)
  • Försäkringstagare kan ha rätt till omprövning vid flera tillfällen på grund av väsentliga förändringar av de förhållanden som legat till grund för ersättningens bestämmande. (NJA 2020 s. 853)