Tidningen

Fann stora brister i arbetsmiljön efter gasolyckan

Ammoniakolyckan på Gunnar Dafgård AB inträffade i maj 2016.

BRISTER. På livsmedelsföretaget Gunnar Dafgårds AB i Källby, med över 1 000 anställda, inträffade en svår olycka för snart två år sedan, då 150 kilo ammoniak läckte ut. 20 personer skadades, varav två allvarligt.Arbetsmiljöverket fann stora brister i arbetsmiljön. Gaslarm, riskbedömning av arbete med ammoniak och skriftliga rutiner saknades och en nöddusch var ur funktion.

Den 17 maj 2016 blir det fel på en ventil som gör att en tank med ammoniak blir överfull. En arbetstagare kommer dit för att minska nivån i tanken. Ytterligare en arbetstagare som är kyltekniker kallas in akut. Han är stressad eftersom han inte har skyldighet att vara tillgänglig. De två anställda tar inte på sig den personliga skyddsutrustningen utan lossar i stället på ett lock utan att kontrollera att ventilerna är stängda. Plötsligt sprutar 150 kilo ammoniak rakt ut i lokalen och de får frätskador på bröst och armar. Nödduschen som finns närmast fungerar inte. De får snabbt ta sig till en annan nöddusch längre bort.

Läs hela artikeln

Prenumerera på Arbetarskydd Digital


Tillgång till alla låsta artiklar, våra premiumnyhetsbrev,
e-tidningen på webben eller i appen. Ett år för 3 995 kr (ex moms).
Förnyas automatiskt. Avsluta enkelt.


Fortsätt →