Arbetsskador

Kan diskbråck under coronapandemin vara arbetsskada?

Glenn Bergenstoff, regionalt skyddsombud på IF Metall Borås.
Maria Steinberg, forskare i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet.
Rickard Lindberg Foto: Peter Knutson

EXPERTFRÅGA. Efter en lång tid av hemarbete med dator under vårens coronapandemi har jag fått diskbråck och också oerhörda problem med min nacke, smärtor som bränner och känns ner i fingrarna dygnet runt. Vad krävs för att jag ska få det prövat som en arbetsskada?

Glenn Bergenstoff, arbetsmiljötekniker, Arbetsmiljöcenter AB:

– Du bör naturligtvis uppsöka läkare och ta kontakt med din arbetsgivare så att ni kan se över din hem­arbetssituation. För att få diskbråck godkänt som arbetsskada krävs en ganska stor bevisbörda, för din del att skadan är uppkommen genom att du har utfört arbete hemma. Att få själva händelsen prövad som en arbetsskada är förvisso enklare. Du behöver ett läkarutlåtande som styrker att skadan är uppkommen på det sätt du anger. Gör en arbetsskadeanmälan och skicka den till Försäkringskassan. Begär sedan att Försäkringskassan prövar om skadan är orsakad på det sätt du anger.

Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet:

– Kontakta din arbetsgivare och anmäl det som arbetsskada. Har du företagshälsovård rekommenderar jag att du försöker få en undersökning och ett intyg på att ditt diskbråck är arbetsrelaterat. Hur svårt det är att få ett besök hos företagshälsovården i dessa tider vet jag inte. Kontakta ditt skyddsombud och informera om situationen. Det är inte arbetsgivaren utan Försäkringskassan som sedan prövar om detta kan betraktas som en arbetsskada eller inte. Jag utgår ifrån att du nu är sjuk­skriven på grund av ditt diskbråck.

Rickard Lindberg, arbetsmiljöexpert på Trä- & Möbelföretagen och Grafiska Företagen:

– För att få en arbetsskada prövad behöver den ha uppkommit under arbetstid till följd av arbete. Meddela din arbetsgivare, så att ni därefter gör en skadeanmälan till Försäkringskassan och låter deras hand­läggare utreda ärendet.

– När det gäller frågor kring vilka försäkringar du omfattas av, råder jag dig att kontakta din arbetsgivare samt din fackliga organisation. Försäkringsskyddet är omfattande, vilket är bra, men upplevs också ofta som komplicerat. Ta hjälp av handläggare som är kunniga inom området, de kan bistå med adekvat hjälp och vägledning.