Fråga Experten

Vad ska vi göra när kollegan uttrycker sig rasistiskt?

Rickard Lindberg Foto: Peter Knutson
Rickard Lindberg Foto: Peter Knutson
Glenn Bergenstoff
Glenn Bergenstoff
Maria Steinberg
Maria Steinberg

EXPERTFRÅGA. Jag jobbar i en kommunal verksamhet där en kollega ständigt uttrycker sig rasistiskt mot en av våra andra kolleger. Den utsatta kollegan är mycket omtyckt av våra brukare, men vill nu säga upp sig på grund av detta. Hon vill inte berätta för vår chef vad hon utsätts för. Vi mår därför alla mycket dåligt på jobbet, men har tyvärr inget skyddsombud att vända oss till. Kan vi ändå göra något för att hjälpa vår utsatta kollega?

Rickard Lindberg, arbetsmiljöexpert på Trä- & Möbelföretagen och Grafiska Företagen:

– Stå inte handfallna bara för att ni saknar skyddsombud. Chefer och ansvariga ska vidta åtgärder för att motverka kränkande särbehandling. Om kränkningar och rasistiska trakasserier sker måste cheferna få reda på det för att kunna åtgärda problemet. Börja med att ta upp det med chefen. Det ska finnas en policy som klargör att kränkningar inte är acceptabla. Ni behöver tillsammans jobba med jargong och förhållningsregler. Det ska även finnas rutiner för hur sådana här händelser ska hanteras. Tänk på att ni kolleger som bevittnar detta har ett kollegialt ansvar.

Glenn Bergenstoff, arbetsmiljötekniker Arbetsmiljöcenter AB:

– Självklart ska vi hitta ett sätt att hjälpa din kollega. Du uppger att ni är flera som mår dåligt på grund av det här. Så ska det naturligtvis inte vara. Du kan ju själv till exempel i ett samtal med chefen förklara hur det är, utan att du uppge vem eller vilka det berör. Om det inte hjälper, vänd dig till Kommunals regionala skyddsombud och be om hjälp. Du kan även prata med Arbets­miljö­verket. Men börja med att prata med din chef. Förhoppningsvis så agerar hen. Och du kanske kan bli skyddsombud hos er!

Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet:

– Rasistiska uttryck är förbjudna både enligt diskrimineringslagen och föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö. Skyddsombudet ska informera arbetsgivaren om vad som sker. Saknas lokalt skyddsombud kan arbets­tagarna vända sig till sitt huvudskyddsombud som tar upp det med chefen. HSO bör ta med sig en facklig representant. Arbets­givaren måste sedan säga till kollegan som trakasserar, kanske ge en varning eller omplacera personen. I sista hand kan det bli uppsägning. Skyddsombuden omfattas av sekretessregler bara om en arbetstagare i förtroende berättar om trakasserierna.