Fråga Experten

Vad menas med tillbud nu under pandemin?

Rickard Lindberg Foto: Peter Knutson
Glenn Bergenstoff
Maria Steinberg

EXPERTFRÅGA. Jag driver en matbutik och undrar över vad som menas med tillbud nu under pandemin och vad jag måste anmäla till Arbetsmiljöverket. Jag har försökt att hitta information men tycker att det är lite svårt att förstå vad som menas. Om jag anmäler tillbud ska jag också anmäla arbetsskada då?

Rickard Lindberg, arbetsmiljöexpert på Trä- & Möbelföretagen och Grafiska Företagen:

– Jag upplever själv att Arbetsmiljöverket är otydligt med vilka arbetsuppgifter som avses och när en anmälan ska göras efter att det ändrat sin tolkning enligt arbetsmiljölagen kapitel tre, paragraf 3a.  Arbetsmiljöverket menar nu att all typ av arbete, även hemarbete, omfattas och att tillbud ska rapporteras i de fall någon har blivit smittad i samband med arbete. 

– Försäkringskassan har inte samma uppfattning och önskar inga anmälningar på arbetsskada, utom i de fall du faktiskt har arbetsuppgifter som innebär en smittrisk, exempelvis olika delar inom vården eller laboratoriearbete.

– Så, om du kan klargöra att smittan skett på fritiden föreligger alltså ingen anmälningsskyldighet. Är du däremot osäker är det bättre att rapportera då detta är straffbelagda regler.

Glenn Bergenstoff, arbetsmiljötekniker på Arbetsmiljöcenter AB:

– Generellt sätt kan man säga att arbetsgivaren har en skyldighet att anmäla skador som har skett i samband med arbetet. Det gäller även för tillbud som kunde medföra allvarlig skada eller drabbat flera. Covid-19 är klassad som en allmänfarlig sjukdom.

– Det innebär att du ska anmäla in tillbud till Arbetsmiljöverket, alltså händelser som innebär att smittämnen skulle kunna medföra att ni exponeras för dem.

– När det gäller arbetsskada, kan du alltid vid ett senare tillfälle göra en eventuell arbetsskadeanmälan, om det skulle visa sig att ni utvecklar sjukdom.

Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet: 

– Du ska utan dröjsmål anmäla till Arbetsmiljöverket om en arbetstagare i samband med sitt arbete har exponerats för eller insjuknat i covid-19. Utan dröjsmål betyder snarast, kanske inom 48 timmar. Blir någon sjuk och du tror att det har samband med arbetet ska du dessutom anmäla det till Försäkringskassan. Tänk på att du fortlöpande ska undersöka riskerna i arbetet enligt det systematiska arbetet och följa reglerna i föreskriften, AFS 2018:4 Smittrisker. Det kan innebära krav på dokumentation. 

– Anmälan kan leda till inspektion av Arbetsmiljöverket. Brott mot reglerna kan leda till böter. Arbetsmiljöverket har på sin hemsida omfattande information om anmälan av allvarliga tillbud med anledning av coronaviruset. 

Missa inga nyheter - beställ Arbetarskydds kostnadsfria nyhetsbrev