Fråga Experten

Ska jag skriva en rapport om kollegerna mår dåligt?

Glenn Bergenstoff
Maria Steinberg
Rickard Lindberg Foto: Peter Knutson

EXPERTFRÅGA. Jag jobbar som skyddsombud på ett kontor. Flera personer på mitt jobb verkar må dåligt – är det jag som ska skriva en tillbudsrapport? Hur vet jag i så fall när det är dags att göra en sådan?

Glenn Bergenstoff, regionalt skyddsombud på IF Metall Borås:

– Det låter inte bra. Jag tycker att du ska fråga dem som du tycker verkar må dåligt varför de gör det. Är det på grund av stress eller annat, så försök att ringa in vad det beror på. Du kan ju självklart skriva en tillbudsrapport. Ta ett samtal med chefen, kanske ska ni göra en psykosocial undersökning. Tillbudsrapporten kan man skriva när man observerar något som inte verkar vara bra.

Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet:

– Ta reda på varför personalen mår dåligt. Har de för mycket att göra, är något oklart kring arbetsuppgifterna, arbetar de för mycket övertid eller finns osämja bland personalen? Om flera mår dåligt på grund av samma orsak, ta upp det med din närmaste chef. Om det är en organisatorisk fråga borde ni kunna diskutera det på en arbetsplatsträff. Om personalen mår dåligt på grund av osämja kan någon från till exempel företagshälsovården ge er stöd. Vissa skyddsombud vill skriva tillbud om det är för mycket övertid på en arbetsplats. Jag tycker att det är en bra idé.

Rickard Lindberg, arbetsmiljösansvarig Installatörsföretagen:

– En ofta avgörande detalj när det gäller organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete är att fånga upp signaler, gärna så tidigt som möjligt. Tillbudsrapporteringen är ett verktyg för arbetsgivaren för att kunna se risker och brister samt vidta åtgärder, så det är angeläget att det kommer tillkänna. I egenskap av skyddsombud spelar du en viktig roll i detta arbete för att du företräder dina kolleger. Ansvaret att skriva tillbudsrapporteringar ligger hos var och en, vilket ska vara känt och tillämpas. Några exempel på när det kan vara lämpligt att du tar initiativet är när kollegerna inte känner sig bekväma i att själva framföra problematiken och att du som skyddsombud fått flera signaler till dig.