Fråga Experten

När är policyn för arbetsmiljö bra nog?

Glenn Bergenstoff, regionalt skyddsombud på IF Metall Borås.
Maria Steinberg, forskare i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet.
Rickard Lindberg Foto: Peter Knutson

EXPERTFRÅGA. Jag är chef på ett mindre företag och undrar: Hur vet man att man har gjort en tillräckligt bra arbetsmiljöpolicy? Det finns mycket information att söka på nätet, men jag upplever ändå att det är svårt att veta när policyn är bra nog.

Glenn Bergenstoff, arbetsmiljötekniker Arbetsmiljöcenter AB:

– Din fråga är bra och befogad. Det finns inget exakt svar på den, men den visar att du bryr dig om er arbetsmiljö, att du ställer krav på dig själv och er arbetsmiljö.

– Jag skulle vilja svara så här: låt policyn vara ett levande dokument i er verksamhet. Den ska naturligtvis vara relevant för verksamheten och ni kan revidera den med jämna mellanrum. Gör alla delaktiga och försök att få in mätbara mål i policyn. Skicka ut den på remiss i er verksamhet. Gör policyn till er egen och hantera och arbeta med den därefter. Gör den också synlig. Häng upp den i entrén.

Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet:

– Arbetsmiljö­verkets krav finns i paragraf 5, Systematiskt arbets­miljö­arbete (AFS 2001:1). Policyn ska vara skriftlig om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten. Den ska beskriva hur arbets­miljön ska vara för att förebygga arbetsskador och för att uppnå en god arbetsmiljö. I kommentaren framgår att du ska utgå ifrån din verksamhet.

– Policyn ska vara så konkret att den kan följas upp. Den kan till exempel innebära att antalet belastningsskador ska minska med en viss procent varje år och att alla chefer och skyddsombud ska ha genomgått en arbetsmiljöutbildning inom ett år.

Rickard Lindberg, arbetsmiljöexpert på Trä- & Möbelföretagen och Grafiska Företagen:

– En bra policy ska innehålla företagets vision och en beskrivning av vad man vill uppnå med arbets­miljö­arbetet. Den bör även innehålla vilka risker som finns i verksamheten, övergripande riktlinjer och förhållning till lagstiftning. Våga vara unik och kreativ med formuleringar som ändå ger tydliga riktlinjer och hur man uppnår önskade mål. Det är förmodligen viktigare hur ni kommunicerar er policy än att den är välformulerad i minsta detalj. Fokusera på lanseringen, så att den blir känd av alla medarbetare. En avgörande faktor för genomslaget är vem som står bakom. När vd och ledningsgrupp anser att arbetsmiljön är viktig blir resultatet bättre.