Fråga Experten

Kan jag kräva drogtest av medarbetaren?

Glenn Bergenstoff, regionalt skyddsombud på IF Metall Borås.
Maria Steinberg, forskare i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet.
Rickard Lindberg Foto: Peter Knutson

EXPERTFRÅGA. Häromdagen kom en av mina medarbetare och berättade att en kollega till honom varit onykter på jobbet vid flera tillfällen. Hur ska jag som chef nu gå tillväga? Kan jag kräva att han går igenom ett drogtest?

Glenn Bergenstoff, arbetsmiljötekniker Arbetsmiljöcenter AB:

– Det är aldrig kul när det uppdagas att någon har ett missbruksproblem. Bra att din medarbetare informerade dig om det. Konfrontera den berörda medarbetaren, rakt upp och ner, tycker jag. Tala om att du har fått höra att hen har varit onykter, och informera hen om att det inte är acceptabelt.

– En bra chef och ledare ställer krav på sina medarbetare samtidigt som hen stöttar när behovet finns. Du bör alltså både vara krävande samtidigt som du bör stötta.

Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet:

– Frågan har inget enkelt svar. Arbets­givaren måste balansera säkerheten på arbetsplatsen mot den anställdes rätt till sin integritet. En som kommer onykter till sin arbetsplats, har ofta alkoholproblem. Arbetsgivaren måste prata med den anställde. Sedan kan det vara lämpligt med ett besök hos företags­hälso­vården för den som kommer onykter till arbetet. Arbets­givaren måste se till att den onyktre inte skadar andra på jobbet. Sam­tidigt förväntas att arbetsgivaren tar hand om den onyktre och ser till att denne får hjälp.

Rickard Lindberg, arbetsmiljöexpert på Trä- & Möbelföretagen och Grafiska Företagen:

– Om du misstänker att någon har alkoholproblem är det viktigt att visa att du bryr dig men också att du ställer krav. Inled med att prata med medarbetaren för att skapa dig en bättre bild av situationen. Misstanke om missbruksproblematik ska behandlas med största integritet, och att vara onykter på jobbet är aldrig acceptabelt. Det kan utgöra en säkerhetsrisk. Du kan inte tvinga någon att genomföra ett drogtest, men det kan vara ett sätt för medarbetaren att visa att han eller hon är opåverkad längre fram om det skulle behövas. Som arbetsgivare har du ett ansvar att genomföra en rehabilitering om det blir nödvändigt. Företag bör även ha en alkoholpolicy kring vad som gäller.