Psykolog: ”Viktigast att ha en dialog om alkohol”

2019-01-18 00:00 Ida Karlsson  

Sjukdom. Många dricker på ett riskfyllt sätt, men få söker hjälp. Chefer och kollegor behöver agera när det finns misstankar om att någon dricker för mycket. Då finns goda möjligheter att hjälpa den drabbade.

Många associerar alkoholproblem med bilden av mannen på parkbänken och ser inte att alkohol­beroende är ett folkhälsoproblem.

– Det har gått långt när det börjar synas på utsidan, säger Sara Wallhed Finn.

Hon arbetar vid Karolinska Institutet och som psykolog vid Beroendecentrum Stockholm med särskilt fokus på den grupp av personer med alkoholberoende som historiskt sett inte sökt sig till den traditionella beroendevården. De som har arbete och bostad, och som inte har behov av socialtjänstens stöd.

Alkoholberoende är väldigt vanligt, cirka 4 procent av de vuxna i Sverige har ett beroende. Tre fjärdedelar av dem har ett måttligt beroende. Det är människor som är socialt välfungerande med jobb och familj, förklarar Sara Wallhed Finn.

– Det viktigaste är att ta upp frågan om alkohol, att inte sopa det under mattan utan ha en dialog. Om du är oroad för en kollega, eller om du sett att en kollega varit mycket berusad, är det bra att uppmärksamma det och fråga hur det står till.

Korta behandlingar är effektiva för dem som har måttligt beroende. Läkemedel kan dämpa suget efter alkohol, eller vara ett stöd i att avstå helt. Det finns psykologisk behandling baserad på KBT och motiverande samtal. Många kan även komma ifrån sitt problematiska drickande utan att behöva avstå helt från alkohol, förklarar Sara Wallhed Finn.

– Föreställningen är att beroendebehandling är krångligt och hopplöst, men många kan få god hjälp med ganska enkla medel. Man kommer långt på fyra samtal och det behöver inte vara så kostsamt för en arbetsgivare. Det finns effektiv hjälp att få, men många drar på det länge tyvärr, säger hon.

Det kan upplevas som väldigt skamfyllt och stigmatiserat att ha alkoholproblem, vilket gör att många drar sig för att söka hjälp.

Mikael Smeds, förbundsjurist på Akademikerförbundet SSR, betonar att alkoholberoende bedöms som en sjukdom och att det betyder att arbetsgivaren är skyldig att vidta rehabiliteringsåtgärder.

– I praktiken tar många arbetsgivare in särskild kompetens som företagshälsovård om det saknas i verksamheten. Från fackligt håll ställs krav på att det måste göras en individuell bedömning av vårdutbildad personal, förklarar han.

Chefen kan göra stor skillnad. I vissa fall tecknas ett kontrakt mellan arbets­givare och anställd där man sätter upp en handlingsplan.

– Som anställd behöver man aktivt medverka i sin rehabilitering. Medverkar man inte äventyrar man sin anställning, säger Mikael Smeds.

Varje verksamhet ställer särskilda krav. Arbetar man som chaufför är problem med alkohol betydligt allvarligare än om man sitter framför ett skrivbord.

– Som arbetsgivare måste man vidta åtgärder utifrån vilken verksamhet man har att göra med, säger han.

Ett missbruk är kostsamt och skadligt för arbetsgivaren. En arbetsplats som inte tar tag i problemen riskerar att tappa personal.

Lotta Almgren, chefsrådgivare på fackförbundet Ledarna, säger att så fort arbets­givarens oro sätter sig i magen så måste chefen ta ett samtal med medarbetaren.

– Som chef är du varken terapeut eller läkare, men du har ansvar för att utreda problem. Arbetsgivare har alla mandat i världen att gå in och ställa frågan ”hur är det?” utan att vara säkra på sin sak. Det är lika viktigt om det handlar om en arbetstagare som är på väg att gå in i väggen som om någon är på väg in i ett missbruk.

Så kan arbetsgivare förebygga alkoholproblem på arbetsplatsen

Flera vetenskapliga studier visar att arbets­platsen är en viktig plats för att kunna förebygga och åtgärda alkoholproblem.

• Anta en tydlig alkoholpolicy och förankra den väl hos chefer och medarbetare. Policyn ska innehålla de regler som gäller kring alkohol på arbetsplatsen och vilka konsekvenserna blir om reglerna inte följs.

• En återhållsam alkoholpolicy kan ge ett ökat stöd till medarbetare i att vara med på aktiviteter även om de inte vill dricka alkohol eller har svårt att dricka lagom mycket.

• Erbjud med­arbetare en hälsoundersökning som inkluderar alkoholvanor. Kännedom om hur den egna alkoholkonsumtionen ser ut i förhållande till hälsoriskerna leder till att medarbetare med riskabel konsumtion minskar sitt drickande och ökar deras motivation till att ta emot professionell hjälp.

• Installera alkolås i fordon eller inför nykterhetskontroller på arbetsplatsen om arbetsmiljön och arbetsuppgifterna motiverar det.

Källa: Sara Wallhed Finn, Sveriges före­tags­hälsor och Karolinska Institutet

Arbetsgivarens och medarbetarens ansvar

Missbruk av alkohol räknas som en sjukdom. Om arbetsgivaren anser att sjukdomen påverkar arbetet, så har företaget rehabiliteringsskyldighet.

Arbetsgivaren kan ta hjälp av företagshälsovård eller Alna för att starta en utredning som kan leda till behandlande åtgärder, utifrån medarbetarens behov.

Den som har alkoholproblem som lett till misskötsamhet på arbetet eller orsakar risker måste ställa upp på erbjuden rehabilitering. I vissa fall kan det till och med krävas behandling på behandlingshem. Det är först när arbetsgivaren kan dokumentera att rehabiliteringsskyldighet fullföljts, och att medarbetaren brustit i sitt ansvar, som det kan börja finnas saklig grund för uppsägning på grund av personliga skäl.

Den som genomgår en sådan rehabiliteringsplan kan begära hjälp och stöd från sin lokala fack­klubb om hen börjar må dåligt av situationen eller börjar känna sin anställningstrygghet hotad. Om någon uppträder berusad och därför inte sköter sitt jobb, utan att det kan visas att det beror på missbruk, kan det vara saklig grund för uppsägning på grund av personliga skäl.

Källa: Unionen

Ida Karlsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö