Fråga Experten

Kan en grävmaskinist tvingas arbeta ensam?

Rickard Lindberg Foto: Peter Knutson
Rickard Lindberg Foto: Peter Knutson
Maria Steinberg
Maria Steinberg
Glenn Bergenstoff
Glenn Bergenstoff

EXPERTFRÅGA. En grävmaskinist som dränerar husgrunder har blivit beordrad att jobba själv, trots att arbetet tidigare utförts av två. Han är orolig för sin egen säkerhet och att någon obehörig ska ramla ner i det tre meter djupa hålet. Vilka regler gäller vid schaktning och ensamarbete?

Rickard Lindberg, arbetsmiljöexpert på Trä- & Möbelföretagen och Grafiska Företagen.

– Schaktarbete, och att gräva i jord, är riskfyllt. Därför är det viktigt att ha goda kunskaper och att säkerheten följs. Man brukar tala om säkerhetsmarginal. Både arbetsgivare och anställda måste följa regler och anvisningar som finns och aktivt ingripa för att undvika tillbud och olyckor.

– Det finns inget generellt förbud för ensamarbete vid schaktning. Däremot kan riskbedömningen visa när det är lämpligt att vara två eller flera personer. Vid schaktarbete ska det finnas en schakt­ansvarig som utför riskinventeringar och upprättar en arbetsberedning, och vid behov ska även en geotekniker anlitas. Det ska också finnas en arbetsmiljöplan som beskriver skyddsåtgärderna och en kontrollplan.

Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet.

– Vissa skyddsregler tar upp risken vid dränering och schaktning, i Afs 2007:11 om Byggnads- och anläggningsarbete och i Afs 1981:15 om Skydd mot skada på grund av risk för ras. Afs 1982:3 om Ensamarbete gäller särskilt. I paragraf 3 står att ”åtgärder ska vidtas för att så långt möjligt ordna ensamarbete så att den som utför arbetet ensam inte löper större risk för skada än om flera utför arbetet”.

– Hänsyn ska tas till arbetstagarens psykiska förutsättningar, om den känner oro inför att arbeta ensam. Skyddsombud ska underrättas innan ett ensamarbete införs. Arbetsgivaren måste ordna så att grävmaskinisten inte utsätts för större risk än om de varit fler. Arbetsgivaren måste även lyssna på skyddsombudet och undersöka praxis i branschen.

Glenn Bergenstoff, regionalt skyddsombud på IF Metall Borås:

– Att utföra vissa schaktarbeten och anläggningsarbeten själv kan vara vanskligt. Det är viktigt att man ombesörjer att inte någon ramlar ner. Det får man göra genom att avspärra så att obehöriga inte kan komma intill. Att utföra arbete ensam innebär också vissa risker. Det ska riskbedömas innan arbetet påbörjas. Regler för ensamarbete hittar du i Afs 1982:3 Ensamarbete. Reglerna rörande bygg och anläggning hittar du i Afs 1999:3. Ta kontakt med den som är ansvarig, samt kontakta ditt regionala skyddsombud.