Fråga Experten

Hur sent kan skyddsombudet informeras?

Experterna svara på skyddsombudet fråga; ”Hur lång tid får det gå innan jag får informationen?” Foto: TT-Bild
Experterna svara på skyddsombudet fråga; ”Hur lång tid får det gå innan jag får informationen?” Foto: TT-Bild
Maria Steinberg
Maria Steinberg
Glenn Bergenstoff
Glenn Bergenstoff
Rickard Lindberg Foto: Peter Knutson
Rickard Lindberg Foto: Peter Knutson

EXPERTFRÅGA. Jag är det enda skyddsombudet på företaget. Problemet är att jag jobbar natt och cheferna på kontoret jobbar dag. Då tar det ett tag innan jag får information om olycka/tillbud via mejl eller telefon. Hur lång tid får det gå innan jag får informationen?

Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet:

– Arbetsgivaren är skyldig att underrätta dig om förändringar av betydelse för arbetsmiljön enligt 6 kap. 4§ arbetsmiljölagen. Har det inträffat en olycka eller ett tillbud ska arbetsgivaren informera dig om det. Ni ska diskutera varför händelsen inträffat och vad arbetsgivaren kan göra för att förebygga liknande incidenter. Kanske behöver du också vara ett stöd till den skadade. Hur snabbt du har rätt att få information står inte i arbetsmiljölagen. Kom överens med arbetsgivaren om hur snabbt du behöver den. Kanske vore det lämpligt att du har en ersättare som kan ta emot den på dagtid.

Glenn Bergenstoff, regionalt skyddsombud på IF Metall Borås:

– Jag förstår problemet. Dock finns det kanske ingen enkel patentlösning på ditt problem. Ni bör sätta er ner och prata ihop er om ett lämpligt förfaringssätt, och skapa en rutin för er samverkan. Någon egentlig fastslagen tid för hur lång tid det bör gå innan du får infor­mationen finns inte direkt reglerat. Det viktigaste är att ni tillsammans hittar en bra samverkansform. Ta gärna kontakt med din fackliga organisation och be om hjälp eller rådgör med ett regionalt skyddsombud.

Rickard Lindberg, arbetsmiljöexpert på Trä- & Möbelföretagen och Grafiska Företagen:

– Många skyddsombud befinner sig i samma situation som du, med att jobba natt och samtidigt vara delaktig i skyddsarbetet. I normalfallet finns inga skäl till att väcka dig och störa sömnen. Hur snart du ska få information går inte att tidsbestämma utifrån vår arbetsmiljölagstiftning. Jag hänvisar till vad som är praktiskt möjligt för er i ert gemensamma skyddsarbete, och det behöver ni komma fram till själva. Eftersom du jobbar natt är det viktigt att säkerställa att du får informationen du behöver och att möten och aktiviteter planeras omsorgsfullt. Inför en rutin som beskriver arbetet i er skyddsorganisation.