Fråga Experten

Hur minskar jag risken att unga skadar sig i sommar?

Rickard Lindberg Foto: Peter Knutson
Glenn Bergenstoff, regionalt skyddsombud på IF Metall Borås.
Maria Steinberg, forskare i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet.

EXPERTFRÅGA. Jag har läst att unga skadar sig mer på jobbet i dag än tidigare. Snart kommer säsongsjobbarna till oss i restaurangbranschen. Vad kan jag, som skyddsombud, göra för att minska risken för att de skadar sig i sommar?

Rickard Lindberg, arbetsmiljöexpert på Trä- & Möbelföretagen och Grafiska Företagen:

– För att jobba säkert behöver arbetsuppgifterna väljas med stor omsorg. Det är viktigt att ta hänsyn till individuella förutsättningar. I samband med anställning behövs en bra introduktion, tydliga instruktioner och en säker­hets­genomgång. En erfaren handledare ska utses och samtycke från vårdnadshavarna behöver inhämtas beroende på ålder.

– Glöm inte bort arbetstidsreglerna eller anställningsavtal samt anmälan till försäkringsbolaget. Arbetsuppgifterna ska i grunden vara enkla och ofarliga. Som skyddsombud ska du underrättas om beslut om anställning och du kan medverka med din kunskap i riskbedömningen. En bra start på yrkeslivet ger en värdefull erfarenhet.

Glenn Bergenstoff, arbetsmiljötekniker, Arbetsmiljöcenter AB:

– Du som skyddsombud har en mycket viktig roll. Sätt dig ner med din arbetsgivare och se över hur många som kommer till er och hur ni ska ta hand om dem. Att använda sig av ett ”fadder-system” är ofta ett bra sätt att hjälpa nya in i verksamheten. Det brukar också stärka den som får frågan om att vara en ”fadder”. Dock är det viktigt att även dessa personer får en bra inskolning.

– Att öppna för att ta in unga i verksam­heten är mycket bra. Det är viktigt för samhället i stort att unga kommer in i yrkeslivet. Där spelar vi alla en viktig roll.

Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet:

– Skydds­ombudet ska se till att arbets­givaren följer reglerna i föreskriften om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3). I den, i paragraf 7, står bland annat att arbets­givaren är skyldig att underrätta skyddsombuden om att minderåriga kommer att arbeta där. Reglerna ger skyddsombuden möjlighet att hålla ett skyddande öga på de unga. Skyddsombuden ska också yttra sig över valet av arbetsuppgifter (se para­graf 4). De kan anse att ett visst arbete är för farligt.

– Det viktigaste är att se till att alla unga får en bra introduktion. De ska få kunskap om arbetet, vilka risker som finns och hur de ska undvikas. Arbetsgivaren måste hålla koll på vilka förkunskaper som de unga har, se tredje kapitlet, paragraf 3 i arbetsmiljölagen.