Fråga Experten

Hur kan regionala skyddsombudet hjälpa?

Rickard Lindberg Foto: Peter Knutson
Glenn Bergenstoff
Maria Steinberg

EXPERTFRÅGA. Jag är ny som huvudskyddsombud på min arbetsplats, inom vården, och vi har en besvärlig situation med stress och underbemanning. Jag känner inte att jag kommer framåt i arbetsmiljöarbetet. Vad kan jag få hjälp med av det regionala skyddsombudet?

Rickard Lindberg, arbetsmiljöansvarig Installatörsföretagen:

– Som huvudskyddsombud har du flera skyddsombud inom din organisation som du arbetar tillsammans med. Börja med att samla fakta och ta reda på hur tidigare arbete i skyddsorganisationen sett ut och fortlöpt. Om ni har en skyddskommitté ska frågan tas upp där och följas upp där­ifrån i samverkan. Stress och underbemanning är inget nytt fenomen inom ditt yrke, så det är rimligt att tro att det finns upprättade rutiner kring skyddsronder, enkäter, risk­bedömningar och handlingsplaner.

– Att ha kompetens och fungerande rutiner och att kunna prioritera är viktigt för en hållbar arbetsmiljö. Erfarenhet och goda råd från andra arbetsplatser inom vården bör de regionala skyddsombuden kunna bidra till.

Glenn Bergenstoff, regionalt skyddsombud på IF Metall Borås:

– Vad kul att du har valt att engagera dig och företräda dina arbetskamrater. Många av de verksamma regionala skyddsom­buden har stora kunskaper och erfaren­heter om de problem du tar upp.

– Jag tycker att du ska ta kontakt med ditt regionala skyddsombud. Sedan borde ni sätta er och gå igenom vad exakt det är du vill ha hjälp med. Inom ert verksamhets­område är det politiskt styrda verksam­heter. Kanske ska ni bjuda in en politiker för att ta del av situationen.

Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet:

– Ett regionalt skyddsombud kan förklara hur du kan påverka din arbets­givare och vilka rättigheter du har som huvudskyddsombud. Du har till exempel rätt att tillämpa hänvändelserätten i kapitel 6 paragraf 6a i arbetsmiljölagen. Den innebär att du först vänder dig till din arbetsgivare. Får du inte gehör har du rätt att vända dig till Arbetsmiljöverket.

– De regionala skyddsombuden ska ge stöd till skyddsombud på små arbetsställen, där det saknas skyddskommitté. Någon på arbetsstället måste också vara medlem i det fack som det regionala skyddsom­budet tillhör. Som medlem i ett fackförbund har du alltid rätt att vända dig dit och få råd. Har ditt arbetsställe över 50 anställda så kan du ta initiativ till att starta en skyddskommitté.