Fråga Experten

Höjd budget skapar orimlig stress

Maria Steinberg
Maria Steinberg
Glenn Bergenstoff
Glenn Bergenstoff
Rickard Lindberg Foto: Peter Knutson
Rickard Lindberg Foto: Peter Knutson

EXPERTFRÅGA. Jag är säljare och har nyligen fått ny budget för kommande år. Företaget har höjt mina mål med 44 procent på en marknad med svag eller negativ tillväxt. Jag arbetar redan för mycket, och riskerar nu att missa målen och gå miste om min provision. Får arbetsgivaren göra så här?

Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet:

– Jag förstår att frågeställaren känner sig stressad. Ur arbetsmiljösynpunkt måste arbetstagaren ta ett samtal med sin chef och diskutera hur realistiska de nya målen är. Kraven på en arbetstagare måste stå i rimlig proportion till viss arbetsmängd och svårighetsgrad enligt 9§ i AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö. Kontakt kan tas med skyddsombudet om arbetssituationen blir för besvärlig. En så stor ändring som en 44-procentig ökning av kraven är en förhandlingsfråga. Hur bonusen sätts är en lönefråga och därmed också en förhandlingsfråga. Ta kontakt med facket om detta.

Glenn Bergenstoff, regionalt skyddsombud på IF Metall Borås:

– Att höja målen med 44 procent låter väldigt mycket. Rent spontant så känner jag att du måste ta kontakt med en facklig företrädare och se över budgeten och dina mål. Jag brukar inte vilja gradera saker genom att säga att det är en förhandlingsfråga eller en arbetsmiljöfråga, för i din situation påverkar det dig hur som helst. Lösningen på ditt problem är troligen en kombinationslösning och troligen får man titta på det ur ett arbetsrättsligt perspektiv.

Rickard Lindberg, arbets­miljöexpert på Trä- & Möbelföretagen och Grafiska Företagen:

– Det finns inga hinder att företaget sätter nya mål och ändrar befintliga. Dock brukar man säga att mål ska vara realistiska. Alla former av prestationslön kan ge upphov till stress. Många anser att löneformen är en nackdel ur ett arbetsmiljömässigt perspektiv eftersom den anmanar till ett högre tempo. I strävan mot hög lön och provision kan det bli svårt med gränsdragning mellan arbete och fritid. Det är än mer komplicerat om det är en vikande marknad. Det är viktigt att ni har dialog om målet, förutsättningar att uppfylla dem och att alla inblandade accepterar målen.