Fråga Experten

Har vi rätt till utetoalett på förskolan?

Förskolepersonalen saknar tillgång till toalett under de långa utflykterna. Foto: TT-Bild
Förskolepersonalen saknar tillgång till toalett under de långa utflykterna. Foto: TT-Bild
Glenn Bergenstoff
Glenn Bergenstoff
Rickard Lindberg Foto: Peter Knutson
Rickard Lindberg Foto: Peter Knutson
Maria Steinberg
Maria Steinberg

EXPERTFRÅGA. Jag är förskollärare på en kommunal förskola. Vår verksamhet bedrivs till stora delar ute i naturen under vår, sommar och höst. Utflykterna är ofta flera timmar långa. Problemet är att det då helt saknas tillgång till toalett. Vad kan jag som ”utomhusjobbare” kräva när det gäller tillgång till toalett?

Glenn Bergenstoff, regionalt skyddsombud på IF Metall Borås:

– Du, precis som barnen på förskolan, behöver naturligtvis få tillgång till en toalett. Sedan är det svårt att ordna det ute i skogen. Men det kan ju hända att ni kan använda en offentlig toalett.

– Ta upp och prata om detta problem. Vad gör ni när barnen behöver gå på toa? Det är aldrig bra att gå och hålla sig för länge. Vad säger er rektor? Man skulle kunna ordna det med att hyra in en byggtoalett, som placeras på en lämplig plats.

Rickard Lindberg, arbetsmiljöexpert på Trä- & Möbelföretagen och Grafiska företagen:

– Vissa jobb, likt det du har, kräver planering för toalett och hygien och i viss mån även lunch och övriga raster. Reglerna kring personalutrymmen gäller för alla yrkesgrupper, så det är ingen skillnad bara för att man är utomhusjobbare som du uttrycker det. Lösningarna varierar i olika branscher. Det är lättare att anordna personalutrymmen där arbete pågår under lång tid och standarden kan variera gå grund av ett flertal variabler. Frågan ska lösas praktiskt och med sunt förnuft hellre än att räkna meter och sekunder till anmodat personalutrymme. Ingen ska nekas att utföra sina behov. Det är lika viktigt att lösningen är könsneutral och att det är rent och snyggt.

Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet:

– Reglerna om tillgång till toaletter för utomhusarbetare i kvinno­dominerande yrken är otydliga. Det ska finnas toaletter ”i den utsträckning som föranledes av arbetets art och arbetstagarnas behov”, enligt 2:8 arbetsmiljölagen. I AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning finns regler om personalutrymmen. I en inledande kommentar står att det i allmänhet är acceptabelt för utomhusarbetare att ha längre till toaletter än inomhusarbetare. Samma regler för personalutrymmen gäller oavsett arbetsförhållandena. Förslag ges på hur fordon kan inredas med bärbara toaletter och möjligheten att använda andra ställen. Står det något i ert kollektivavtal? Prata med skyddsombudet. Denne kan vända sig till arbetsgivaren. Tillsammans kanske ni hittar en lösning. Skyddsombudet kan annars gå vidare till Arbetsmiljöverket med stöd av arbetsmiljölagen.