Fråga Experten

Finns det lagstöd för att arbetsgivaren ska tvätta våra kläder?

Det är inte ovanligt att min sambos kläder är blodiga och ohygieniska efter arbetet i charkdisken. Finns det någonstans lagstöd för att arbetsgivaren är skyldig att ombesörja tvätt av de anställdas kläder? undrar frågeställaren. Foto: TT
Maria Steinberg
Glenn Bergenstoff
Rickard Lindberg Foto: Peter Knutson

EXPERTFRÅGA. Både min sambo och jag kommer hem med lortiga arbetskläder, hon efter mathanteringen i charkdisken och jag från industrin. Det blir väldigt mycket kläder att tvätta här hemma. Det är inte ovanligt att min sambos kläder är blodiga och ohygieniska. Finns det någonstans lagstöd för att arbetsgivaren är skyldig att ombesörja tvätt av de anställdas kläder?

Publicerad

Maria Steinberg: Arbetsmiljölagen gör skillnad mellan skyddskläder och arbetskläder. Reglerna innebär att arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla personlig skyddsutrustning (andra kapitlet, paragraf fem i Arbetsmiljölagen) om sådan krävs.  Arbetsgivaren förväntas då köpa in skyddskläder och tvätta dem. Enligt paragraf 16 i AFS 2018:4 om smitta framgår av de allmänna råden att kostnader för tvätt av arbetskläder, som omfattas av Socialstyrelsens krav på arbetskläder, enligt Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg, liksom alla andra kostnader för arbetsmiljöåtgärder, ska bäras av arbetsgivaren och inte belasta arbetstagare. Det betyder att det är endast skyddskläder och arbetskläder som omfattas av nämnda regler om smitta, som arbetsgivaren är tvungen att betala tvätten för. Parterna kan i kollektivavtal komma överens om att arbetsgivaren ska betala tvätt av andra arbetskläder.

Glenn Bergenstoff: Jag förstår att det kan bli mycket tvätt för er. När det gäller lagstödet så är det lite si så där med det. Det finns lagstöd när det gäller smitta och kontakt med kroppsvätskor. Däremot har flera fackförbund avtalat om just arbetskläder i sina kollektivavtal. Hur det är i ert fall vet jag inte. Mitt råd är att ni båda läser och kontrollerar era kollektivavtal. Om det inte står något där, försök ändå att ta upp frågan med era arbetsgivare. Ni kan också ta kontakt med ert fackförbund och be om hjälp att hitta en lösning med er arbetsgivare.

Rickard Lindberg: Börja med att ta reda på vad som gäller hos era arbetsgivare - det kanske är så att det finns rutiner avseende tvätt av arbetskläder på respektive företag. Flera kollektivavtal innehåller bestämmelser kring hantering och tvätt av arbetskläder. Det finns däremot inget formellt lagstöd som du frågar efter utan frågan behöver många gånger lösas praktiskt med anpassade lösningar. Högsta förvaltningsdomstolen fastställde en dom 2016 som säger att lagstöd generellt saknas när det gäller tvätt av arbetskläder. Möjligen är det mest praktiskt för er att sköta tvätten själva, i annat fall får ni hitta en fungerande lösning tillsammans med er arbetsgivare och för företaget.

Missa inga nyheter - beställ Arbetarskydds kostnadsfria nyhetsbrev