Fråga Experten

Får kollegan kalla sig skyddsombud?

Maria Steinberg
Maria Steinberg
Rickard Lindberg
Rickard Lindberg
Glenn Bergenstoff Foto: Peter Knutson
Glenn Bergenstoff Foto: Peter Knutson

EXPERTFRÅGA. På vår arbetsplats har en person börjat kalla sig för skyddsombud trots att han inte har någon sådan utbildning. Får man verka som skyddsombud då?

Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet:

Den personen är inte skyddsombud. Ett skyddsombud har många viktiga uppgifter. Hur man väljs till skyddsombud är därför ordentligt reglerat i 6 kapitlet i arbetsmiljölagen. Finns kollektivavtal på arbetsplatsen är det facket som väljer i demokratisk ordning. Saknas kollektivavtal får arbetstagarna ordna ett val. Vem som blivit vald till skyddsombud och dennes skyddsområde ska sedan anmälas till arbetsgivaren. Först då är en person skyddsombud och har då också rätt att gå en utbildning som arbetsgivaren betalar.

Glenn Bergenstoff, regionalt skyddsombud på IF Metall Borås:

Rätten att utse skyddsombud regleras genom arbetsmiljölagen. Det är den lokala arbetstagarorganisationen som är, eller brukar vara bunden av kollektivavtal, som i första hand äger rätten att utse skyddsombud. Man bör självklart ha någon form av utbildning. De fackliga organisationerna har olika krav och rutiner för vilken utbildning nyvalda skyddsombud ska genomgå och när. Ta kontakt med din fackliga organisation och se vad de säger.

Rickard Lindberg, arbetsmiljöexpert på Trä- & Möbelföretagen och Grafiska Företagen:

En förutsättning för att en person får verka som skyddsombud är att han eller hon är formellt utsedd med namn, skyddsområde samt mandatperiod. Därefter behöver skyddsombudet erforderlig utbildning för att kunna fullfölja sitt uppdrag. Utbildningen syftar till att lära sig om arbetsmiljörisker och om uppdraget rent rättsligt. Skyddsombud är ett förtroendeuppdrag med en rad befogenheter och rättigheter. Det omfattas av tystnadsplikt. Att utge sig som skyddsombud utan att vara formellt utsedd anses vara illojalt mot arbetsgivaren och kan leda till varningar och i slutändan eventuell uppsägning. En person som inte är formellt utsedd saknar dessutom ett omfattande rättskydd vilket är en risk i sig.