Fråga Experten

Får chefen kräva ensamarbete?

Maria Steinberg
Maria Steinberg
Glenn Bergenstoff
Glenn Bergenstoff
Rickard Lindberg Foto: Peter Knutson
Rickard Lindberg Foto: Peter Knutson

EXPERTFRÅGA. Vi jobbar i en industri och har fått höra att vi ska jobba över varje vecka fram till jul. Chefen säger att ensamarbete är okej, men jag som skyddsombud säger nej till det eftersom vi har säkerhetsrisker i vårt arbete. Har arbetsgivaren verkligen rätt att kräva detta?

Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet.

– Arbetsmiljölagen ser ensamarbete som en särskild risk (3 kap. 2§ AML). Ensamarbete AFS (1982:3) kräver att ensamarbetaren snabbt kommer i kontakt med andra, om en olycka sker. Denne måste också ha tillräcklig utbildning. Ensamarbetet får inte vara farligare än att jobba med flera. Skyddsombud ska underrättas och delta i bedömning av riskerna. Mycket övertid inom en riskfylld industri ökar risken för olycksfall. Ensamarbete är inte förbjudet. Men skyddsombudet har rätt att stoppa ensamarbete ur skyddssynpunkt. Arbetsmiljöverket kan kallas in. Allt arbetsmiljöarbete utgår från samverkan. Chef och skyddsombud måste här diskutera riskerna.

Glenn Bergenstoff, regionalt skyddsombud på IF Metall Borås.

– Du uppger att ni ska arbeta övertid varje vecka fram till jul. Det är en väldigt lång tid, med återkommande övertid. Ta kontakt med din fackliga organisation rörande er övertid. När det gäller ensamarbete, så måste ni genomföra en undersökning/riskbedömning av verksamheten. Detta regleras i Ensamarbete AFS 1982:3. I riskbedömningen måste ni fastslå att man inte löper större risk för skada att jobba ensam jämfört med att vara fler. Om en godtagbar säkerhet inte kan ordnas får arbetet inte utföras om ingen annan är närvarande. Ta kontakt med ett regionalt skyddsombud, som kan hjälpa er.

Rickard Lindberg, arbetsmiljöexpert på Trä- & Möbelföretagen och Grafiska Företagen.

– Något generellt förbud mot ensamarbete finns inte, vare sig det är ordi­narie arbetstid eller övertid på grund av produktionstoppar. Arbetsgivaren har ett ansvar att undersöka arbetsmiljön i det systematiska arbetsmiljöarbetet, däribland ensamarbete. Med hjälp av en riskanalys, riskbedömning och riskhantering i er skyddsorganisation får ni fram om ensamarbete äventyrar säkerheten. Resultatet kan mycket väl visa på arbetsuppgifter eller tillfällen där ensamarbete inte får förekomma. Upprätta gärna rutiner för onormala situationer som övertid och ensamarbete. Rutinerna kan gälla larm och låsning och rent produktionsmässiga förhållanden.