Nyhetsarkiv

Kolbåtsrättegången: På vilken nivå låg ansvaret?

Nima blev bara 20 år. Han kvävdes till döds på en kolbåt i Oxelösunds hamn.

HOVRÄTTEN. I rättegången om den svåra kolbåtsolyckan skyller försvaret på en lägre chef. Åklagaren å sin sida menar att arbetsmiljöansvaret inte var delegerat.

Publicerad

Stuverichefen gjorde sig skyldig till grovt vållande till annans död, hävdade åklagaren under sin slutplädering i Svea hovrätt den 24 januari. Målet handlade om en 20-årig extraanställd som kvävdes till döds på kolbåten Declan Duff i Oxelösunds hamn för fem år sedan.

Ett dokument stod i centrum denna sista rättegångsdag. Det handlar om en tillfällig arbetsinstruktion som upprättades för stuveriarbetet i Oxelösunds hamn efter att tre arbetare kvävts till döds på en kolbåt i Belgien 2015. Åklagaren Aino PIetilä menar att dokumentet bevisar att stuverichefen var medveten om faran med arbetet på en båt som Declan Duff, men att han trots det inte gjorde en särskild riskbedömning av arbetet på båten.

Ett minimikrav, ansåg åklagaren, hade varit att spärra av eller försegla manluckan som ledde till den farliga och ovanliga slutna lejdare som 20-åringen, Nima Hamedi Yekta, av misstag gick ned i.

Arbetsmiljöbrottet bedöms därför som grovt och åklagaren yrkar på att tingsrättens villkorliga dom skärps så att stuverichefen döms till ett och ett halvt år i fängelse. Eftersom hamnbolaget är ytterst ansvarigt yrkade åklagaren också på att den utdömda företagsboten om 5 miljoner kronor ska fastställas.

Försvaret hävdar tvärtemot att dokumentet visar vilket allvar stuverichefen fäste vid säkerheten. Hamnbolagets advokat Anders Lorentzon hävdade att säkerhetsarbetet på en rörlig arbetsplats, som en hamn, där båtar kommer och går, måste genomdrivas i form av instruktioner, eftersom hamnen inte självklart äger rätt att gå upp och rumstera om på gästande fartyg. Så fort stuverichefen hörde talas om olyckan i Belgien upprättade han därför denna särskilda instruktion, som bland annat slog fast att personalen ska använda gasmätare när de öppnar luckan till ett slutet utrymme. Att personalen på Declan Duff trots det inte hade gasmätare förklaras med att det inte var meningen att de skulle öppna några luckor, de luckor de skulle använda var redan öppna.

- Hamedi öppnar luckan själv för han vet inte att han inte ska göra det, han har ingen gasmätare för han känner inte till det här, han saknar utbildning för att vara där utan instruktör, konstaterade Anders Lorentzon.

Stuverichefens advokat och Lorentzon hade dragit upp en gemensam försvarslinje som lägger ansvaret på resursplaneringschefen, som inte står åtalad, men som enligt dem haft en nonchalant inställning till sitt jobb och som tog ut Hamedi till arbetet på kolbåten utan medföljande instruktör, trots att han inte var färdigutbildad.

- Stuverichefen hade inte anledning att misstänka att resursplaneringschefen gjorde som han gjorde, att han hade tappat kontrollen, sa Lorentzon.

Åklagaren underkänner detta resonemang eftersom stuverichefen var resursplaneringschefens chef och hade ansvar att följa upp säkerhetsarbetet. Hon hävdade också att olyckan hade kunnat drabba nästan vem som helst av de anställda på båten, eftersom förhören visade att de alla saknade kunskaper om den här båttypen.

För hovrätten återstår bland annat att avgöra hur vidsträckt stuverichefens ansvar att kontrollera efterlevnaden av säkerhetsarbetet var, och om det är möjligt att delegera delar av det till underställda.

Hovrättens dom meddelas den 7 mars, klockan 11.