Nyhetsarkiv

Försvaret pekar på andra chefer

HOVRÄTTEN Stuverichefen kunde inte förhindra att en 20-årig timanställd man kvävdes till döds på en kolbåt i Oxelösund. Det hävdar försvaret som i hovrätten vill lägga en del av ansvaret på två chefer som inte är åtalade.

Publicerad
Chefen som hade det formella arbetsmiljöansvaret när Nima Hamedi Yekta förolyckades var ledig den dagen.

Stuverichefen var inte på plats i Oxelösunds hamn den 16 mars 2018 då dödsolyckan på kolbåten inträffade. På grund av sjukdom och senare dödsfall i hans egen familj hade han inte varit på arbetet på flera dagar. Han var därför inte ansvarig för något av de operativa beslut som togs i samband med att den panamaregistrerade kolbåten Declan Duff anlände till Oxelösunds hamn. Det var en av de försvarslinjer som drogs upp när Svea hovrätt inledde de juridiska förhandlingarna om vem som bär ansvaret för den tragiska arbetsolyckan.

I tingsrätten dömdes stuverichefen 2019 för oaktsamhet av mycket allvarligt slag till villkorlig dom och dagsböter. I hovrätten kommer målet till stor del att handla om hur långt ansvaret för ett systematiskt arbetsmiljöarbete sträcker sig.

”Han har haft anledning att utgå ifrån att alla de regler som finns för utbildning för behovsanställda, för resursplaneringen och uttagningen av arbetslag har följts”, sa stuverichefens advokat Tomas Nilsson, som ansåg att målet borde handla om huruvida lossningen på Declan Duff varit föremål för riskbedömning.

Advokaten åberopade till stöd bland annat ett uttalande av åklagaren i tingsrätten, Jan Olof  Andersson, om att hamnbolaget kunnat visa på ett riktigt bra systematiskt skyddsarbete, men att det brustit i lossningen av kol. Detta visar enligt försvaret att stuverichefen fullgjort sina uppgifter, men att riskbedömningarna brustit i samband med att Declan Duff lade till.

Försvaret vill i stället rikta skuld dels mot den chef som var ansvarig för resursplanering, och skulle matcha den tillgängliga personalen mot de kompetenskrav som fanns. Den avlidne Nima Hamedi Yekta saknade enligt utbildningsdokumenten helt utbildning för arbete på kolbåt, och det gjorde även den så kallade luckbasen som han arbetade närmast. Ingen av dem borde därför arbetat självständigt på Declan Duff.

Försvaret åberopade också nya bilder och vittnesmål i syfte att bevisa att det var Nima själv som brutit förseglingen till den förbjudna lucka som inte fick användas. Detta har Arbetsmiljöverket tidigare i sin utredning funnit osannolikt.

Oxelösunds hamn dömdes i tingsrätten till företagsbot på 2 miljoner kronor för arbetsmiljöbrott, samt att betala skadestånd till den avlidnes familj. Båda parter överklagade domen och med start den 5 december drog åklagarsidan och försvarssidan sina planerade ärenden i hovrätten och åberopade vittnen och dokument. Sedan stängdes dörrarna runt processen innan de öppnar igen för pläderingar den 24 januari.

Det här har hänt:

Den 16 mars 2018 kvävdes 20-åriga Nima Hamedi Yekta till döds på en kolbåt, under en lossning i Oxelösunds hamn. Både arbetsmiljöverket och polisen konstaterade i sina utredningar att samtliga som klev på båten olyckskvällen saknade erfarenhet av kolbåtar och inte hade fått nödvändig utbildning för ett så farligt arbete. I tingsrätten dömdes en stuverichef för oaktsamhetsbrott av mycket allvarligt slag, medan den ansvariga produktionschefen friades eftersom han kunde visa papper på att han hade delegerat säkerhetsarbetet till stuverichefen. Oxelösunds hamn dömdes till företagsbot för arbetsmiljöbrott.