Arbetsskador

”Tingsrätten borde ha bedömt arbetsgivarens ansvar”

Arbetsmiljöåklagare Aino Alhem anser att tingsrätten skulle ha prövat allt som hänt före 17-åringens drunkningsolycka. Därför överklagar hon domen.

Publicerad

Olyckan hände när en 19-åring körde genom isen på en tjärn i samband med att han gjorde i ordning en vinterväg. Han lyckades ta sig ur skogsmaskinen, men den 17-årige praktikanten som var med honom gjorde inte det.

Mora tingsrätt friade den åtalade styrelseledamoten i Flötningen Skog AB och dömde därför inte heller ut någon företagsbot. Motiveringen var att 19-åringen borde ha sett att han hamnat på fel ställe och att en GPS med inlagd karta inte hade hjälpt.

Tingsrätten skrev också att den avstod från att bedöma om arbetsgivaren borde ha valt en mer erfaren anställd för arbetet och om riskbedömningen var tillräcklig. Detta berodde på att åklagaren inte hade hävdat att olyckan berodde på något av detta.

Åklagaren anser att det är svårt att förstå varför tingsrätten bedömt hennes gärningsbeskrivning fel. Både den bristande erfarenheten och avsaknaden av tillräcklig riskbedömning borde ha bedömts av domstolen. Åklagaren hänvisar till att 19-åringen i vittnesförhöret bland annat sagt att han ”inte velat göra så mycket väsen kring sig när han var ny” apropå att han inte framfört sitt missnöje med hur vintervägsarbetet var dokumenterat.

Åklagaren håller fast vid att styrelseledamoten, som var arbetsmiljöansvarig, av oaktsamhet eller grov oaktsamhet dels vållat 17-åringens död, dels utsatt 19-åringen för fara. Hon vill också att företaget ska betala 2 000 000 kronor i företagsbot.

Överklagandet ska bedömas av Svea hovrätt.