Nyhetsarkiv

Hallå där, Erik Danhard …

Erik Danhard är advokat och delägare vid Kanter Advokatbyrå.
Erik Danhard är advokat och delägare vid Kanter Advokatbyrå.

… advokat med specialitet tvistelösning i arbetsrätt, delägare i Kanter advokatbyrå i Stockholm. Välkommen som kommentator i Arbetarskydd. Hur kommer det sig att du intresserar dig för arbetsmiljörätt?

Publicerad

- Jag arbetar en hel del med ansvarsfrågor i arbetslivet och där passar arbetsmiljörätten in. Under årens lopp har jag varit delaktig i många mål gällande arbetsmiljöbrott. Ofta handlar målen om mänskligt felagerande, men också om orsakerna till felagerande. På det sättet ger målen faktiskt insikter som man inte får i vanliga arbetsrättsliga mål. Jag också arbetat en hel del med  så att säga den tekniska arbetsmiljörätten – överprövning av förelägganden, vitesmål och sanktionsavgifter. Dessa mål ger väl inte insikter på samma vis, men är betydelsefulla i rådgivningen när företag ska besluta om hur verksamheten ska organiseras ur ett riskperspektiv.   

Beskriv din karriär.

- Jag påbörjade en domstolskarriär, men kom till insikt om att det skulle passa mig bättre rent personligt att ha möjlighet att agera och argumentera – inte bara lyssna och bedöma. Så då bestämde jag mig för att slå in på ombudsrollen – och så har det förblivit. Sedan är det fantastiskt att i en advokatroll kunna falla tillbaka på uppdrag av mer analyserande slag – som att vara domare i egenskap av skiljeman eller skriva rättsutlåtanden.

Du började på LO-TCO Rättsskydd. Sedan gick du till advokatbyråer. Var det svårt att ibland byta sida till arbetsgivarsidan?

- En viktig aspekt när jag bytte till en advokatkarriär var önskan om oberoende. Jag kan konstatera att bytet fått mig att inse att verkligheten (och arbetslivet) är flerdimensionell. Det är förstås en fantastisk tillvaro att få arbeta med intressanta frågor ur alla tänkbara perspektiv och för olika uppdragsgivare.

Det har blivit en hel del föreläsningar och böcker om lönegarantier och konkursarbetsrätt genom åren. Kortfattat: hur ser problematiken ut här?

- Fantastisk intressant juridik som omfattar EU-rätt, insolvensrätt, kollektivavtalsrätt och annan arbetsrätt. Till det en outvecklad lagstiftning, som till stora delar bygger på mer eller mindre outtalade principer. När man på ett praktiskt sätt ska försöka beskriva och analysera regelverket blir det dessvärre cirka 600 sidor; som i boken KonkursArbetsrätt, sjätte upplagan.

När du inte arbetar – hur fyller du din fritid?

- Fotboll och familjen. Ja – det kan faktiskt beskrivas i den ordningen, eftersom jag delar fotbollsintresset med hustrun och de nu vuxna barnen. Vi är alla tränare för olika lag och själv har jag förmånen att fortfarande aktivt få (jag säger inte ”kunna”) spela fotboll. Sedan arbetar jag gärna med praktiska ting; som byggprojekt.