Övriga Nyheter

Slöjförbud i skolan stoppas av domstol

Förbud mot huvudduk i skolan strider mot religionsfriheten och Europakonventionen, enligt förvaltningsdomstolen. Foto: Carina Johansen/NTB/TT

(Uppdaterad) Svenska kommuner har ingen laglig rätt att införa slöjförbud i skolan. Det slår förvaltningsdomstolen fast i ett beslut som gäller Skurup och Staffanstorp. Men fler domstolsförhandlingar är troligen att vänta – Staffanstorp kommer att överklaga.

Publicerad

Förvaltningsrätten har kommit fram till att slöjförbudet som de båda skånska kommunerna vill införa strider mot grundlagens bestämmelse om religionsfrihet och mot Europakonventionen. Därför ska besluten upphävas, enligt domstolen.

Staffanstorp vill ha förbud mot huvudduk för barn i förskola och grundskola upp till och med sjätte klass. I Skurups beslut omfattas både personal och elever i förskola och grundskola.

"En inskränkning av religionsfriheten kräver lagstöd, något som saknas i dessa fall", säger chefsrådman Peter Kristiansson i ett pressmeddelande.

Nationellt lagstöd krävs

Varken skollagen eller någon annan lag ger en kommun rätt att besluta om sådana inskränkningar, fortsätter han.

– Det finns en möjlighet enligt Europakonventionen att göra en inskränkning i religionsfriheten, men det krävs nationellt lagstöd för detta och det saknas i Sverige, säger Peter Kristiansson till TT.

I den svenska riksdagen har förslag om förbud mot huvudduk avslagits och konstitutionsutskottet har uttalat att lagstiftning som förbjuder slöja ute i samhället eller för barn i vissa verksamheter inte är aktuell.

Därmed saknas lagligt stöd för att besluta om sådana förbud på kommunal nivå, enligt förvaltningsrätten.

"Kommer inte att ge oss"

Staffanstorps kommunstyrelseordförande Christian Sonesson (M) meddelar att kommunen kommer att överklaga till kammarrätten. Skulle det bli ett bakslag även där kommer man att försöka skruva på beslutet och ordalydelsen.

"Vi kommer inte att ge oss", skriver han på Facebook.

Nyligen kom Diskrimineringsombudsmannen (DO) fram till att förbud mot huvudduk strider mot diskrimineringslagen. Enligt DO, som gjort en tillsyn mot Skurups kommun, tycks syftet med den klädpolicy som kommunen vill införa vara att förbjuda religiöst präglade klädesplagg. Därmed drar DO slutsatsen att klädpolicyn innebär en överträdelse av förbudet mot direkt diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning.

Cecilia Klintö/TT