Övriga Nyheter

Ombudet: Läkaren har inte fått stöd av Karolinska

Läkaren valde i februari i år att via sin advokat Sebastian Scheiman (bilden) slå larm till arbetsgivaren då han upplevde att han inte fått gehör för sitt missnöje över trakasserierna.
Nya Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Foto: Henrik Montgomery / TT-Bild

En judisk läkare på Karolinska universitetssjukhuset i Solna, hävdar att han utsatts för antisemitiska trakasserier av en överläkare. Nu anklagar hans advokat ledningen för att ha inte ha givit något stöd.

Publicerad

Den drabbade läkaren ska, enligt uppgifter i Aftonbladet i förra veckan, ha utsatts för trakasserier under flera år. Det har tagit sig uttryck i antisemitiska glåpord av typen ”här kommer judeghettot”, bli fråntagen möjligheten att operera vissa operationer, avslag för medverkan vid internationella konferenser som läkaren inbjudits till som talare samt att hamna längst ner på klinikens lönelista trots höga meriter.

Den aktuella kliniken ska, enligt uppgifter till Arbetarskydd, ha nått bottenresultat i medarbetarundersökningar och många anställda har känt sig trakasserade. Men allra mest utsatta har de judiska läkarna blivit. Bara en av de öppet judiska läkarna jobbar kvar på kliniken. Han har inte fått gehör för sitt missnöje över trakasserierna och valde i februari i år att via sin advokat Sebastian Scheiman slå larm till arbetsgivaren.

En internutredning om anklagelserna tillsattes som gjorde den drabbade läkaren besviken. I ett brev till sjukhusdirektören Melvin Samsom ifrågasatte advokat Sebastian Scheiman att utredningen sköttes av en läkare vid kliniken – tillika den utpekade överläkarens kollega och vän – som hade kallat in en och en av de anställda och ansikte mot ansikte tillfrågat dem om de hade upplevt några antisemitiska strukturer på ­kliniken.

Internutredningen kritiserades för att inte vara objektiv, skött av en person utan djupare kunskap om komplexiteten gällande antisemitism och dessutom hade de tillfrågade inte haft möjlighet att vara anonyma.

– Vi ville ha en utredning av en extern aktör som kunde vara objektiv, till exempel av revisorer eller advokater med erfarenhet av internutredningar och att dessa tillfrågade experter som exempelvis Svenska Kommittén Mot Antisemitism, säger Sebastian Scheiman.

I stället tillsatte sjukhusledningen två KBT-psykologer vilket kritiserades skarpt i ett brev från Abraham Cooper på Simon Wiesenthal Center som nu har engagerat sig i ärendet på eget initiativ.  Abraham Cooper konstaterar också att Karolinskas ledning via personalavdelningen haft intentioner att upprätta en lista över judiska läkare på KS som utsatts för antisemitiska trakasserier. Det är, skriver Cooper, ”oacceptabelt och en flagrant lag­överträdelse”.

Nu ska sjukhuset ha tillsatt advokater för att granska ärendet.

Under tiden som utredningen pågår har överläkaren tagit time out med full lön. Den drabbade läkaren har också erbjudits time out på grund av ”påfrestningarna” men tackat nej.  Den drabbade läkaren arbetar vidare men får inte utföra de operationer han som disputerad och specialiserad läkare är satt att göra. Han får också nöja sig med en lön som är lägre än icke-disputerade läkare.

Anser du att läkaren har diskriminerats på grund av sin judiska bakgrund?

– Tveklöst, jag har stämt av min klients uppgifter med andra anställda på kliniken, säger Sebastian Scheiman.

– Han har trots detta inte fått något stöd över huvud taget sedan vi anmälde detta till sjukhusledningen. Och han har själv fått anlita en advokat, fortsätter Sebastian Scheiman.

Men varför anmäler ni inte detta till polisen eller Diskrimineringsombudsmannen?

– Det är absolut alternativ, men vi har hela tiden tyckt – och tycker fortfarande – att det i första hand är sjukhuset som ska ta sitt ansvar som arbetsgivare.

I Dagens Nyheter kommenterar den tillförordnade sjukhusdirektören på KS Annika Tibell anklagelserna så här:

– Jag skulle önska att mycket mer av det goda som dagligen sker på Karolinska i dag blir mer exponerat. Det viktigaste för att den här ­anmälan inte ska skada Karolinskas anseende är att vi visar att vi ser mycket allvarligt på den här typen av frågor och agerar kraftfullt och med transparens.