Övriga Nyheter

”Facket bör kräva utbildning om trakasserier för anställda”

Lena Svenaeus, före detta Jämo och doktor i rättssociologi. Foto: Elisabet Örnerborg,Tiina Demargne

Som ett led i att kampen mot diskriminering måste öka i tempo, finns nu på OFR:s hemsida två fackliga handböcker ”Vad är diskriminering?” och ”Vad är aktiva åtgärder?” – Det är två första-hjälpen-böcker, säger författaren Lena Svenaeus, före detta Jämo och doktor i rättssociologi vid lanseringen på torsdagen.

Publicerad

– När man löser ett problem med diskriminering på en arbetsplats påverkar det inta bara individen utan hela arbetsplatsen, säger Lena Svenaeus. Det leder till ändrade inställningar och minskade sjukskrivningar till exempel.

Hur gör man då? Vilka fallgropar finns det?

Lena Svenaeus visar hur böckerna kan användas. I slutet av varje flik finns ett ”att tänka på för facket”. Under fliken trakasserier i ”Vad är aktiva åtgärder” får facket till exempel rådet att föreslå en utbildning om trakasserier för alla anställda där till exempel problem med olika typer av vardagsrasism kan tas upp. Hon råder också facket bevaka att arbetsgivarens policy har ett lämpligt innehåll och följs upp och utvärderas minst en gång om året. Och fundera kring om policy och rutiner kan regleras i ett lokalt kollektivavtal,

– Vill man ändra normer, beteenden, rutiner räcker det inte att prata om lagen. Lagar som inte används är destruktiva, säger Lena Svenaeus och med en känga till DO tillägger hon:

– Blir det ingen uppföljning, inga sanktioner, då legitimiserar man en passivitet.

Lena Svenaeus föreslår att facken ska kräva en bättre tillsynsmyndighet. Hon anser också att diskrimineringslagen bör kompletteras med regler för i vilka situationer DO kan låta bli en anmälan och i vilka fall myndigheten måste utreda. Regler som liknar dem som nu gäller för Justitieombudsmannen.

OFR, Offentliganställdas förhandlingsråd: Länk till böckerna.