Övriga Nyheter

DO stämmer bemanningsföretag för diskriminering

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsmannen, DO. Foto: Tomas Gunnarsson

Diskrimineringsombudsmannen, DO, ska stämma ännu ett bemanningsföretag inför AD för diskriminering i samband med funktionsnedsättning. Personer med vissa funktionsnedsättningar utesluts från arbete, anser DO, och kräver ändring av kollektivavtalet.

Publicerad

Fallet rör en kvinna som var intresserad av att söka tillfälligt extraarbete som programvärd eller programvärdinna. Hon har en funktionsnedsättning som innebär en nedsatt arbetsförmåga och sjukersättning med 75 procent. Bemanningsföretaget angav som krav att man hade en annan huvudsaklig sysselsättning om minst 50 procent.

När kvinnan kontaktade företaget fick hon beskedet att sjukersättningen inte motsvarade kravet på annan huvudsaklig sysselsättning. Hon kunde därför inte komma ifråga för arbetet.

DO påpekar i pressmeddelandet att AD tidigare prövat frågan om ett krav på annan huvudsaklig sysselsättning kan leda till diskriminering. ”AD fann inte att kravet kunde rättfärdigas som lämpligt och nödvändigt i ljuset av de syften som kollektivavtalsparterna angett ligga till grund för kravet”, skriver DO.

– Trots AD:s tydliga dom förekommer sådana här krav fortfarande i de centrala kollektivavtalen på bemanningsområdet. Det är bekymmersamt om parterna inte tar sitt ansvar för att se till att diskriminering inte sker, säger Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman.

DO kommer nu samtidigt att för kvinnans räkning väcka talan mot kollektivavtalsparterna om att det kollektivavtal som har tillämpats av bolaget ska jämkas för att förhindra avtalets diskriminerande verkningar.

DO kommer att yrka på sammanlagt 80 000 kronor i diskrimineringsersättning för kvinnan.

Läs mer på Lag & Avtal:

AD: Diskriminering neka kroniskt sjuk deltid

DO: Bemanningsföretag stänger ute sjukskrivna

Experten: Diskriminering kan vara tillåten – indirekt