Övriga Nyheter

DO lanserar digital guide mot diskriminering

Den digital guiden ska ge stöd åt arbetsgivare i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering. Foto: Diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen, DO, lanserar nu en ny digital guide som stöd i arbetsgivares arbete med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering. Guiden ger arbetsgivare vägledning i hur arbetet med aktiva åtgärder ska gå till och en inblick i de olika områdena som omfattas av lagen.

Publicerad

En undersökning från DO förra året visar att över 60 procent av arbetsgivarna inte kände till de nya bestämmelserna i lagen om aktiva åtgärder som skärptes i januari 2017. 

Endast en av fyra arbetsgivare uppgav att lagändringen hade lett till ett förändrat eller utvecklat arbetssätt. Många efterfrågade också vägledning för hur de skulle arbeta med aktiva åtgärder på arbetsplatserna.

– DO:s nya guide är en bra ingång för att börja diskutera vad aktiva åtgärder handlar om och för att komma fram till vad arbetsgivare behöver göra på arbetsplatsen, steg för steg, säger Eva Nikell projektledare för guiden.

Det finns ingen universell lösning på hur arbetet med aktiva åtgärder ska gå till utan arbetet måste utgå från de lokala förhållandena på arbetsplatsen. Det handlar om att undersöka och analysera vilka risker för diskriminering och andra hinder för lika rättigheter och möjligheter som kan finnas i den egna verksamheten, för att kunna vidta de åtgärder som behövs.

– Vår förhoppning är att chefer med personalansvar, hr-ansvariga och fackliga representanter eller andra som arbetar med frågor som rör aktiva åtgärder kommer använda guiden i sitt arbete. Det kan göras enskilt eller av en grupp som vill ha stöd i sin diskussion om arbetet med aktiva åtgärder, säger Eva Nikell.

Guiden är öppen för alla och det behövs inte något konto eller inloggning för att ta del av den.

Du hittar guiden här.