Övriga Nyheter

DO granskar antisemitism på Karolinska sjukhuset

Diskrimineringsombudsmannen utreder nu Karolinska universitetssjukhusets agerande gällande misstänkta trakasserier mot judiska läkare.

Publicerad

Diskrimineringsombudsmannen (DO) inleder, enligt Aftonbladet, en tillsyn av Karolinska universitetssjukhuset efter att flera judiska läkare vittnat om trakasserier och upplevd antisemitism på en av klinikerna på sjukhuset. En överläkare har dessutom publicerat flera inlägg på Facebook som klassats som antisemitiska.

DO ska kontrollera om sjukhuset ”uppfyllt sin utrednings- och åtgärdsskyldighet” enligt diskrimineringslagen.

Senast den tolfte december måste sjukhusledningen svara på om bland hur de hanterat och utrett de anmälningar som inkommit och vilka slutsatser sjukhuset har dragit om de anmälda trakasserierna.

– Vi har tagit emot en begäran om yttrande från Diskrimineringsombudsmannen (DO) den 28 november. Vi välkomnar DO:s tillsyn om hur vi har uppfyllt våra utrednings- och åtgärdsskyldigheter enligt diskrimineringslagen. Vi kommer att skicka svar till DO senast den 12 december enligt deras önskan, skriver Annika Tibell, tillförordnad sjukhusdirektör på Karolinska universitetssjukhuset i ett mejlsvar till Aftonbladet.