Övriga Nyheter

19-åring med epilepsi tvingades lämna jobbet

En ung kvinna fick lämna sitt jobb som tandvårdsbiträde efter ett epilepsianfall. Nu stämmer Kommunal arbetsgivaren Region Örebro Län i Arbetsdomstolen för diskriminering.

Publicerad

En 19-årig kvinna, som sedan barndomen lider av epilepsi, var provanställd som tandvårdsbiträde på en Folktandvård inom Region Örebro Län. Hon var öppen med sin sjukdom inför både arbetsledning och kolleger. Några månader in på provanställningen fick hon ett epileptiskt anfall på personaltoaletten i slutet av ett arbetspass. Det var ett anfall som sällan inträffar i hennes fall, och normalt bara varar en kort stund. Efter två dagars sjukskrivning var hon tillbaka i arbete.

Nio dagar senare blev den unga kvinnan inkallad till möte hos verksamhetschefen och beordrades omgående lämna ifrån sig nycklar och lämna arbetsplatsen. Enligt stämningsansökan sa verksamhetschefen att hon ”ansågs utgöra fara för sig själv, patienterna samt andra på arbetsplatsen” på grund av sin sjukdom. Hon fick inte ens möjlighet att ta farväl av arbetskamrater, enligt stämningsansökan.

Kvinnan, som var i början av sin yrkesbana, blev chockad och allvarligt kränkt av det som inträffat. ”Det inträffade har skapat tvivel och farhågor hos henne inför det framtida yrkeslivet och hennes anställningsbarhet, och hennes mående har även påverkats negativt”, skriver ombudet förbundsjurist Maria Fridolin, LO-TCO-Rättsskydd i sin stämningsansökan.

Enligt Kommunal har kvinnan diskriminerats på grund av sin funktionsnedsättning. Förbundet kräver 200 000 kronor i diskrimineringsersättning till den kvinnan.