”Stor risk för dubbelreglering”

2015-01-29 15:56  
Ingela Gardner Sundström Foto: Thomas Carlgren

REPLIK. Unionen har helt missuppfattat vad SKL anser är problemet med risken för dubbel reglering och tillsyn när det gäller föreskrifter om organisatorisk arbetsmiljö, skriver Ingela Gardner Sundström, SKL.

Cecilia Fahlberg från Unionen slår en lans för Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Vi är överens om vikten av ett väl fungerade systematiskt arbetsmiljöarbete och att det finns goda kunskaper om arbetsmiljö och riskfaktorer på landets arbetsplatser. Jag tror dock att Unionen helt har missuppfattat vad SKL anser är problemet med risken för dubbelreglering och dubbel tillsyn när det gäller föreskrifter om organisatorisk arbetsmiljö och vill därför förklara det lite närmare.

Inom det specialreglerade området av kommuner, landstings och regioners verksamhet finns en rad bestämmelser som styr hur verksamheten ska bedrivas och följas upp. Ett antal statliga myndigheter utövar tillsyn över verksamheten som sådan och dess organisation.

Några exempel på författningar som styr kommuner och landstings verksamheter är hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen, socialtjänstlagen och LSS, skollagen och lag om skydd mot olyckor. Föreskrifter och allmänna råd för verksamheten utfärdas av myndigheter som Socialstyrelsen, Skolverket och Myndigheten för samhällskydd och beredskap. Tillsyn sker av t.ex. Inspektionen för vård och omsorg och Skolinspektionen eller andra myndigheter beroende på verksamhetsområde.

SKL:s bedömning är att det föreligger en stor risk för dubbelreglering och -tillsyn, när Arbetsmiljöverket ska ge sig in i verksamhets- och organisationsfrågor eftersom det finns så många andra myndigheter inblandade. Därför säger vi nej till förslaget om föreskrifter.

SKL anser däremot att Arbetsmiljöverket kan göra en omstart och se över frågor som rör psykisk ohälsa i arbetslivet, till exempel med vägledning, kompletterande allmänna råd eller eventuellt reviderade föreskrifter. Psykisk ohälsa är ett viktigt samhällsproblem, i alla åldersgrupper och inte minst bland unga. Men detta är inte endast en fråga för arbetslivet att hantera, varför skärpta arbetsmiljöföreskrifter inte är den självklara utgångspunkten. 

Ingela Gardner Sundström,

ordförande, förhandlingsdelegationen vid Sveriges Kommuner och Landsting

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen