Debatt

”Lämna den politiska hatten hemma”

Magnus Persson ser facklig-politisk samverkan som ett hinder i arbetsmiljöarbetet.
Magnus Persson ser facklig-politisk samverkan som ett hinder i arbetsmiljöarbetet.

DEBATT. Det lokala arbetsmiljöarbetet hämmas av fackens politiska kopplingar till S, skriver SD:s arbetsmarknadspolitiske talesperson Magnus Persson och vill lägga systemet med skyddsombud utanför facken.  

Publicerad

Det höga antalet dödsolyckor i arbetslivet har varit kända under flera år. Den mest angelägna åtgärden för att komma till rätta med detta är att i största möjliga mån avpolitisera arbetsmiljöarbetet.

Den enskilt viktigaste komponenten i detta är dock det dagliga arbetsmiljöarbetet där anställda och arbetsgivaren tillsammans arbetar för en god arbetsmiljö. Arbetet måste ske fortlöpande och gemensamt för att både förebygga och åtgärda arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen. Det är i den änden vi måste börja för att slippa hamna i den andra, där löntagare skadas eller i värsta fall omkommer.

I dag hämmas det lokala arbetsmiljöarbetet av fackförbundens politiska kopplingar. Flera fackförbund inom till exempel LO kräver att man som förtroendevald ska ha facklig-politisk samverkan med Socialdemokraterna. Löntagare med politiska uppdrag i andra partier utesluts därmed i regel från skyddsombudsrollen.

Vi vill att den löntagare som har sina kollegors förtroende ska kunna axla rollen som skyddsombud oavsett vilken politisk hemvist personen har eller om denne är medlem i ett fackförbund eller inte. Detta blir ännu viktigare nu när ett stort antal medlemmar i LO-förbunden inte längre röstar på Socialdemokraterna.

Före pandemin såg vi också att antalet fackligt anslutna löntagare stadigt minskade. Det lokala arbetsmiljöarbetet ska inte vara avhängigt fackens förmåga att attrahera medlemmar.

Tid och resurser ska läggas på arbetsmiljöarbetet i stället för på fackförbundens och Socialdemokraternas politiska agenda.

En av de saker som Socialdemokraterna inte vill tala om är att deras förslag gällande tillträdesrätten för regionala skyddsombud skulle stänga ute en stor del av svenska löntagare. Detta då förslaget innebär att en trygg arbetsmiljö blir förbehållet arbetsplatser som har kollektivavtal eller fackligt medlemskap. Och i den bästa av världar hade det varit så men tyvärr ser det inte ut på det viset.

Man bryr sig med andra ord inte om att många företag som har stora brister i arbetsmiljön inte sällan är just de som saknar kollektivavtal.

Det är av just denna anledning som SD föreslagit att de fackligt anställda regionala skyddsombuden som till stor del avlönas av staten måste få tydligare roller och vara politiskt obundna. Problemet är inte vilken som är huvudman för de regionala skyddsombuden utan vilken roll de tar i sitt uppdrag som skyddsombud. Som skyddsombud ska man lämna den politiska hatten hemma oavsett vilket parti man sympatiserar med.

Då dessa skyddsombud finansieras av staten ska de också ha tillträde till samtliga svenska arbetsplatser, och inte enbart de med koppling till facken. Vi anser nämligen – till skillnad från S – att en trygg och säker arbetsmiljö ska gälla på samtliga Sveriges arbetsplatser.

Vi står bakom den svenska modellen och parternas roll på svensk arbetsmarknad men värnar även samtliga löntagares trygghet och välmående och det är skälet till att vi vill avpolitisera och öppna upp arbetsmiljöarbetet och göra alla delaktiga.