”Kommunal blundar inte för grisbönderna”

2019-08-14 16:59  
Anja Westberg, förbundsombudsman Kommunal. Foto: Kommunal

REPLIK. Det är direkt felaktigt att påstå att Kommunal blundar för eller accepterar att medlemmarna skulle utföra ett hälsovådligt arbete. Kommunals skyddsombud utför en viktig uppgift. Men det yttersta ansvaret ligger hos arbetsgivaren, svarar Anja Westberg, förbundsombudsman på Kommunal.

I debattartikeln ”Hållbart arbetsliv – inte för alla!” skriver Elisabeth Adriansson Sandberg, arbetsterapeut och företagare att: ”Sveriges grisbönder och deras medarbetare lider av lunginflammation, feber, huvudvärk och trötthet till följd av en oacceptabel arbetsmiljö. Men både Arbetsmiljöverket och Kommunal blundar.”

Nu svarar Kommunal:

”En av de viktigaste frågorna för medlemmarna i Kommunal, oavsett vilken bransch man jobbar i, är arbetsmiljön. Det fysiska arbetet är kanske det första en tänker på. Men det handlar minst lika mycket om hur arbetet organiseras. Det handlar med andra ord om allt på jobbet och innefattar både kropp och själ.

Grisnäringen med sina cirka 1200 grisföretagare i Sverige är inget undantag. Arbetsgivaren är skyldig att agera och organisera arbetet för en bra arbetsmiljö, vilket innebär att arbetet ska vara anpassat efter människors olika behov. I Arbetsmiljöverkets föreskrift Arbeta med djur står det ”Vid rengöring av djurstallar, t.ex. svinstallar, används ofta högtryckstvätt. Sådant arbete bör inte utföras under långa arbetspass eftersom det är tröttande och medför stor fysisk belastning i händer, armar och axlar.” Kommunal ser självklart riskerna med användningen av långvarig högtryckstvättning och påtalar ofta fördelarna med tvättrobotar eller andra tekniska hjälpmedel som förbättrar medlemmarnas arbetsmiljö.

I frågan om hur rengöring ska utföras är Kommunal tydligt med att man inte bör högtyckstvätta flera timmar i sträck. Samt att man har erforderlig skyddsutrustning, så som skyddskläder, skyddsglasögon/visir och andningsskydd. Därför är det direkt felaktigt att påstå att Kommunal blundar för eller accepterar att medlemmarna skulle utföra ett hälsovådligt arbete. Kommunals skyddsombud utför en viktig uppgift för att se till att föreskrifter och regler efterföljs och eventuella brister åtgärdas. Men det yttersta ansvaret ligger hos arbetsgivaren.

Lantbruket är en sektor där det förekommer arbetsskador och vissa arbetsuppgifter kan vara fysiskt krävande. Därför har Kommunal och Gröna arbetsgivare tillsammans med Prevent startat ett projekt – Lantbrukets arbetsmiljö. Detta gör vi för att förbättra arbetsmiljön i Sveriges lantbruk. Vi vill tillsammans öka grundkunskaperna om vinsterna med att arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete, för att på så sätt förebygga ohälsa och olyckor. Vår gemensamma satsning består bland annat av webbutbildningar, filmer, handledning för skolor och checklistor. Arbetet kommer att vara klart under 2020.

Tillsammans med medlemmarna jobbar Kommunal tydligt och fokuserat för att förbättra arbetsmiljön för alla som jobbar inom Svenskt lantbruk.”

Anja Westberg,
Förbundsombudsman Kommunal

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen