IF Metall kräver åtgärder mot ökad stress

Foto: Colourbox

DEBATT. IF Metalls medlemmar är hårt drabbade stress, risk för utslagning och risk för att drabbas av belastningsskador. Det visar IF Metalls nya undersökning ”Trender i industriarbetarnas arbetsvillkor 2010”.

IF Metall ser allvarligt på att arbetsvillkoren i flera avseenden har blivit hårdare för många industriarbetare.

Mer kortcykliga arbeten, minskat inflytande och hög risk för belastningsskador.  Utvecklingen är negativ sett utifrån hela IF Metall. När det gäller det kortcykliga arbetet och hårdare styrning i arbetet är även här industriarbetarna inom vitvaru- och bilindustrin hårt drabbade.

Cirka 40 procent av kvinnorna och 30 procent av männen riskerar att få belastningsskador. Tvättindustrin är den bransch som har högst risk för att drabbas av belastningsskador. Där är risken för kvinnor att drabbas av belastningsskador

79 procent och risken för män 75 procent. Därefter kommer kvinnor inom vitvaruindustrin där risken är 68 procent.

För låg bemanning leder till ökad stress och risk för utslagning. Trenden är negativ och allt fler industriarbetare arbetar på arbetsplatser där stressen ökat. I undersökningen 2010 arbetade 80 procent av de anställda på arbetsplatser där trenden är att stressen har ökat.

Stressen har utvecklats negativt inom alla branscher och mest inom tvätt-, vitvaru-, läkemedels- och elektronikindustrin. Risken för att bli utslagen, i betydelsen att en arbetare inte längre kan arbeta kvar på arbetsplatsen på grund av alltför belastande arbetsvillkor, ligger på samma nivå som vid tidigare mätningar. Av industriarbetarna arbetade 40 procent på arbetsplatser där trenden för utslagning ökat. Den vanligaste orsaken till både ökad stress och risk för utslagning anser klubbarna vara den låga bemanningen.

Sedan förra IF Metall kongressen i maj 2008 har 23 personer omkommit på arbetsplatser inom våra avtalsområden.  Detta är ett komplett misslyckande.

Vi vill blicka framåt och göra aktiva åtgärder för att våra medlemmar ska få ett bättre arbetsliv.

Det viktigt att komma ihåg att huvudansvaret för arbetsmiljöfrågorna ligger på arbetsgivarna. Men staten måste också ta sitt ansvar för fördelning av resurser till forskning och till arbetsmiljöinspektörer.

Arbetsmarknadsministern hävdar att regeringen har stärkt arbetsmiljöarbetet genom att öka anslaget till Arbetsmiljöverket med 57 miljoner mellan 2009–2010. Men när de borgerliga tog över 2006 började man i stället skära ned. Men då talar hon inte om att regeringen sedan tidigare har minskat anslaget till Arbetsmiljöverket med 160 miljoner kronor från 2006.

Arbetsorganisationen och ett förebyggande arbetsmiljöarbete är nycklar till utveckling, både för företag och anställda. En genomtänkt arbetsorganisation ger förutsättningar för ökad produktivitet, grunden för att förbättra konkurrenskraft och lönsamhet. Det är viktigt även för arbetstagarna och utgör grunden för industriarbetarnas möjligheter till utveckling i arbetet, bättre arbetsmiljö, utveckling av lön och jämställda arbetsplatser. En utvecklad arbetsorganisation bidrar därmed också till ökad anställningstrygghet.

Andra frågor som blir allt viktigare att lösa är bemanning för minskad arbetsbelastning, kompetensutveckling som en naturlig del i arbetet, utbildning i stället för uppsägning samt insatser för att stärka det lokala jämställdhetsarbetet.

För att komma tillrätta med arbetsmiljöerna krävs att:

  • Bemanningen är tillräcklig.
  • Inflytande ökar för de anställda.
  • Arbetsgivarna arbetar systematiskt med arbetsmiljön.
  • Satsningar genomförs på utveckling av de anställda.
  • Arbetsmiljöverket får ökat anslag så att de kan göra fler kvalificerade inspektioner på farliga arbetsplatser.
  • Alla får tillgång till en partsgemensam, kvalitetssäkrad företagshälsovård som arbetar med förebyggande arbetsmiljöarbete.
  • De sammanlagda medlen för arbetslivsforskning ökar kraftigt i volym.
  • Regeringen upprättar en nolltolerans mot dödsolyckor på alla arbetsplatser.

Det här är inga framtidsuppgifter. Det här är en utmaning som finns här och nu.

Det är en kamp för säkra, trygga och utvecklande arbeten. Det är en kamp för Hållbart arbete. Det är en kamp som vi kommer att ta.

Vi tänker forma framtiden.

Lea Skånberg, enhetschef Arbetsmiljö- och försäkringsenheten IF Metall

Svante Bylund, enhetschef Arbetsutvecklingsenheten IF Metall

Arbetarskydd Redaktionen

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen