”God hälsa är lönsamt”

2009-11-10 14:22  

DEBATT. Medvetenheten om de anställdashälsa varierar mellan olika företag och ibland inom samma organisation. Företagare som satsar på sina anställdas hälsa har mycket att vinna.

Forskningsprojektet Hälsa och framtid, som studerat privata företag, visar att de företag som är medvetna om vilka faktorer som påverkar de anställdas hälsa och organiserar verksamheten utifrån detta har ”friskare”personal än andra företag.Hälsa och framtid är ett gränsöverskridande forskningsprojekt mellan Stockholms länslandstings Centrum för folkhälsa, Karolinska institutet och Uppsala universitet. I debatten om arbetares sjukfrånvaro tenderar den sjuke att få bära hundhuvudet,att bli kallad för lat och fuskare. Därför hälsar vi de nya forskningsrönen med glädje. Det står nu klart att det inom varje företag finns faktorer som bidrar till att de anställda har låg sjukfrånvaro.

Dessa ”friskfaktorer” är beroende av varandra.Det handlar om fungerande system för uppföljning när det gäller ledarskap, kompetensförsörjning, delaktighet, kommunikation och sätt att arbeta med hälsa och sjukfrånvaro. Det som framför allt skiljer företag med låg sjukfrånvaro från företag med hög sjukfrånvaro är hur de anställda betraktas. Det företag som betraktar och behandlar sina anställda som en investering och en viktig resurs gör stora vinster genom att de anställda är friskare än företag med andra synsätt på sin personal.

Grundläggande är ett förebyggande perspektiv när det handlar om hälsa. I företag där företagsledningen och arbetsledningen är överens om en policy för rehabilitering, och som använder sig av den, är sjukfrånvaron lägre än i andra företag. Företag där de anställda är friska har en välfungerande kommunikation på alla nivåer för att öka de anställdas inflytande och delaktighet. Det betyder att ledningen i de friska företagen är mer öppna för diskussion och kritik än andra företags ledningar. Ledningen försöker också ha mer personlig kontakt med de anställda genom att vara närvarande i tid och rum samt upprätthålla kommunikation via telefon och e-post.

Forskningsprojektet Hälsa och framtid är unikt eftersom det visar vad som utmärker företag med friska anställda. Nycklarna till framgång finns på organisatorisk nivå och är faktorer som ledningen direkt kan påverka. Resultaten från studien sammanfattas i boken Nycklar till friska företag, som också innehåller intervjuer med åtta friska företag i olika branscher. Boken ges ut av Prevent.Sammantaget utkristalliserar sig tre slutsatser som bör leda varje företags inre arbete:

* Det lönar sig att ha frisk personal.

* Ett tydligt ledarskap och delaktiga anställdager stora hälsovinster.

* Företag som har rutiner för rehabilitering har friskare anställda.

Vi är övertygade om att ett arbete med inriktning på att stärka ledarskapet, kompetensförsörjningen, kommunikationen och de anställdas delaktighet är positivt för alla parter.

Lägg därtill medvetenhet och tydliga strategier när det handlar om sjukfrånvaro, så minskar inte bara sjukfrånvaron – på köpet ökar produktiviteten, effektiviteten och lönsamheten.

Det är dags att förbättra arbetsmiljöerna och arbetsvillkoren så att alla får möjlighet att arbeta i bra arbetsmiljöer och få utveckling i jobbet. Alla har rätt till ett hållbart arbetsliv.

LEA SKÅNBERG

Enhetschef Arbetsmiljö- och försäkringsenheten, IF Metall

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen