”En diskussion om ansvaret har börjat”

2020-01-28 13:43 Karin Nilsson  
Karin Nilsson, redaktör för Arbetarskydd. Foto: Sanna Percivall

LEDARE. Det skulle förstås bli bättre. Tanken var att sanktionsavgifterna skulle avskräcka arbetsgivarna från att göra fel och att kostnaderna för rättsväsendet skulle minska. Därför ändrades avgiftssystemet på arbetsmiljöområdet under 2014.

Straffsanktioner och böter för flera överträdelser ersattes med avgifter. Åklagarna och tings­rätterna skulle få färre mål på sina bord. Det blev i stället mer att göra för Arbetsmiljöverket som ju fattar beslut om avgifterna. Väldigt mycket mer. Vi på Arbetarskydd som löpande begär ut beslut där arbets­givarna protesterar har fått en växande hög med papper på skrivbordet. Det är ofta arbets­givare som inte har haft de fallskydd som föreskrifterna kräver. Det händer att arbetsgivare anser att det är arbetstagarens fel.

Nu har Svenskt Näringsliv utvärderat det nya och radar upp en mängd problem. De anser att arbetsgivare tvingas betala sanktionsavgifter trots att de har gjort precis allt de ska. De har riskbedömt, de har informerat om farorna, de har sett till att arbetstagarna förstått instruktionerna och sett till att det funnits både skyddande ställningar och personliga selar. Arbets­tagaren gör ändå inte som de ska. Verket inspekterar och sanktionsavgiften är ett faktum.

Har arbetsgivarens arbetsmiljöansvar egentligen någon gräns, frågar sig Svenskt Näringsliv och undrar om medlemsföretagen ska behöva övervaka sina anställda för att de ska följa givna instruktioner. Arbetstagarna har också ett ansvar och avgiften ska bli lägre om arbetsgivaren gjort allt, resonerar Svenskt Näringsliv. De konstaterar att avgifterna aldrig sätts ned.

När rapporten presenterades sa företrädare från Byggnads och Arbets­miljö­verket att lagen är tydlig. Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret, och mer ansvar på arbetstagaren vill inte arbetsmiljöansvarig på Byggnads ha.

En diskussion om ansvaret har börjat. Såklart ska arbetsgivare kunna lita på sina anställda. Förstås ska de följa regler och instruktioner. Men vad händer om det är så stressigt att en arbets­tagare rundar reglerna för att hinna med – hur ska ett system hantera det?

Verket lovar en egen ut­värdering i år. Undrar vad de skriver om ansvaret.

8 av 10 …

...  som svarade på Arbetsmiljöverkets frågor om attityder till arbetsmiljöarbetet år 2019 tycker att det arbetet är viktigt. Kvinnor mellan 20 och 34 år tyckte att det var allra viktigast. Få vet att det i snitt dör en person i veckan i arbetsplats­olyckor i Sverige,

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö